Szybka nauka języków obcychNiniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:

"Szybka nauka języków obcych"
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez


darmoweebooki24.plNiniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl

Data: 8.08.2007.

Tytuł: Szybka nauka języków obcych (fragment utworu)

Autor: Paweł Sikoń


Projekt okładki: Marzena Osuchowicz

Korekta: Anna Popis-Witkowska

Skład: Anna Popis-Witkowska


Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli

Netina Sp. z o. o.

ul. Daszyńskiego 5

44-100 Gliwice

WWW: www.ZloteMysli.pl

EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl


Wszelkie prawa zastrzeżone.

All rights reserved.


WPROWADZENIE

Cieszę się, że jesteś. Być może przywiodła Cię tutaj ciekawość lub chcesz się szybko i z przyjemnością nauczyć języka obcego, a może przybywasz z jeszcze innego powodu. Tak czy inaczej: Witaj w gronie ludzi pragnących się szybciej rozwijać i ceniących swój czas.

Cały temat szybkiego uczenia się języków jest bardzo obszerny. Stworzono wiele systemów i technik nauki. My jednak zajmiemy się tymi absolutnie najskuteczniejszymi, tak żebyś osiągnął jak najwięcej w jak najkrótszym czasie.

Moja przygoda z językami obcymi – jak prawie u każdego – zaczęła się w szkole, a mianowicie już w podstawówce, gdzie miałem lekcje języka angielskiego i niemieckiego. Moje osiągnięcia językowe były nikłe, a właściwie – żadne. Po ośmiu latach nauki zorientowałem się, że w rzeczywistości w dalszym ciągu ogromną trudność sprawia mi posługiwanie się tymi językami.

Coś tu jest nie tak – pomyślałem. Zakupiłem więc chyba wszystkie dostępne na polskim rynku publikacje poruszające temat efektywnej nauki. Byłem na różnego rodzaju szkoleniach. Jednak nigdzie nie znalazłem dokładnie tego, czego szukałem, czyli przepisu na błyska­wiczne osiągnięcie niezależności językowej.

Testowałem różne znane mi techniki, tworzyłem nowe i modyfiko­wałem stare, łączyłem i sprawdzałem, co działa, a co nie. Po długim okresie intensywnej pracy odkryłem system, dzięki któremu możesz błyskawicznie nauczyć się języka.

Niniejsza publikacja zawiera minimum teorii oraz szereg ćwiczeń, których celem jest zastosowanie tej wiedzy w praktyce. Jeżeli chcesz maksymalnie z niej skorzystać – wykonuj wszystkie ćwiczenia. Pa­miętaj, że samo czytanie bez działania nic Ci nie da. Nie ulega naj­mniejszej wątpliwości, że to wszystko działa. Jednak nie przekonasz się o tym, jeżeli tego nie sprawdzisz.

Cały ebook jest krótki i napisany bardzo prostym, zwięzłym języ­kiem. Przeczytałem wiele grubych, trudnych książek i wiem, że czy­tanie tego typu publikacji nie sprawia żadnej przyjemności, a tylko męczy. Ponieważ szanuję Twój czas – nie znajdziesz tutaj wielu nie­potrzebnych, jak to w większości tego typu książek bywa, stron. Ten ebook jest pigułką, którą już dawno powinieneś połknąć. Tak więc zacznijmy tę wspaniałą podróż i zobaczmy, jak wielkie umiejętności ukryte są w Twoim umyśle.

Rozdział I
PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ W NAUCE

Jak już wcześniej pisałem, do momentu, gdy postawiłem sobie jasno sprecyzowany cel: „Będę potrafił nauczyć się każdego języka obcego w kilka miesięcy, dobrze się przy tym bawiąc” – nauka języków przy­sparzała mi ogromne problemy. Przyjrzyjmy się, co mogło być tego przyczyną.

 1. Brak motywacji

W rzeczywistości brakowało mi tej wewnętrznej, pobudzającej do działania motywacji, która jest podstawowym warunkiem osiągania sukcesu w każdej dziedzinie. Spowodowane było to brakiem konkret­nie wyznaczonych celów dotyczących języków. A prawda jest taka, że gdy nie mamy odpowiedniej motywacji, nie mamy też zaangażowa­nia i determinacji, a ich miejsce zajmują zniechęcenie i rozczarowa­nie.

Często gdy przymierzałem się do nauki, nie wiedziałem, od czego za­cząć. Prowadziło to do zniechęcenia i odkładania nauki na później. Teraz, gdy na to patrzę z perspektywy czasu, jest dla mnie oczywiste, że nie mogłem biec, gdyż niemiałem określonej drogi do przebycia i nie wiedziałem dokąd zmierzam. Powodowało to częste napotyka­nie ślepych uliczek.

 2. Ograniczające przekonania

W szkole – jak prawie każdy – nabrałem wielu ograniczających prze­konań dotyczących nauki. Oczywiście do momentu, kiedy stałem się świadomy tych ograniczeń i natychmiast się ich pozbyłem. Wcześniej nie miałem pojęcia, że nauka języków może być prosta i przede wszystkim przyjemna. Jak uważasz – dziecko ogranicza się, myśląc, że nauka jest trudna?

 3. Brak odpowiednich narzędzi

Gdy zasiadałem do nauki, przepełniało mnie zniechęcenie, wynikają­ce z zagnieżdżonych we mnie złych przekonań i braku jasno sprecy­zowanych celów. Oprócz tego po prostu nie wiedziałem, jak mam się uczyć, żeby robić duże postępy i dobrze się przy tym bawić. Po prze­testowaniu wielu technik muszę przyznać, że nawet te najmniej sku­teczne przynosiły o niebo lepsze efekty niż te tradycyjne, wręcz śre­dniowieczne metody. Ty jednak już niebawem poznasz tylko te naj­bardziej skuteczne i zaczniesz je stosować w praktyce.

 4. Brak ciągłego kontaktu z językiem obcym

Gdy byliśmy małymi chłopcami i dziewczynkami, nauczyliśmy się jednego z najtrudniejszych języków świata – głównie przez to, że by­liśmy bombardowani nim ze wszystkich stron.

Tak więc w Twoim wypadku wymarzoną sytuacją byłoby: mieszkać w kraju, gdzie ze wszystkich stron jesteś otoczony językiem, którego się uczysz. Gdy jednak tak nie jest, w pewien sposób jesteś pod tym względem nieco ograniczony. Dlatego jest ważne, żeby stworzyć so­bie najbardziej sprzyjające ku temu środowisko.

Dzięki temu ebookowi posiądziesz wszystkie umiejętności, dzięki którym osiągniesz pełen sukces w nauce języków i wytworzysz efekt synergii. Zaczniesz gnać do przodu jak rozpędzona lokomotywa, a wtedy nawet gruby mur nie będzie w stanie Cię zatrzymać. Gdy do tego dojdzie – Twoja nauka stanie się niesamowicie skuteczna, efek­tywna i przyjemna.


Rozdział V
CIĄGŁE OBCOWANIE Z JĘZYKIEM

Jak widzisz, uczenie się języków może być zajęciem łatwym i przy­jemnym, wystarczy tylko trochę inaczej przetwarzać informacje.

Jednak sama nauka słówek, motywacja, techniki – to nie wszystko. Musisz być ze wszystkich stron otoczony językiem. Stworzyć ku temu odpowiednie środowisko i przełamać odpowiednie bariery psychicz­ne. Ważne jest, żebyś ograniczał swoje otoczenie polskojęzyczne i koncentrował się na tym, co dotyczy świata języka obcego.

 1. Słuchanie

Jedną z najważniejszych przyczyn tego, że dzieci tak niewiarygodnie szybko uczą się języka, jest fakt, że ze wszystkich stron go słyszą. Do­rośli przebywający za granicą ze swoimi dziećmi uczą się języka znacznie wolniej niż ich pociechy. Oczywiście nie jest to spowodowa­ne tym, że nie brakuje im umiejętności do takich osiągnięć języko­wych, ale dzieję się tak dlatego, że dzieci otaczają się dźwiękami języ­ka obcego znacznie „intensywniej”. Słuchają radia, oglądają telewi­zję, bawią się ze swoimi rówieśnikami itd., podczas gdy dorośli nie oglądają telewizji i nie słuchają radia, tłumacząc sobie, że to nie ma sensu, bo i tak nic by nie zrozumieli. Przeważnie nawet podczas roz­mów używają swojego języka ojczystego. Dzieci się w ten sposób ba­wią i wcale im to nie przeszkadza. Dlatego każde dziecko uczy się ję­zyka, który je otacza. Tylko te dzieci, które wychowują się wśród głu­choniemych, nie nauczą się mówić.

Słyszałem o pewnym dziecku, które we wczesnych latach swojego dzieciństwa miało ciągły kontakt z aż trzema językami. Powodem te­go były częste podróże i przeprowadzki rodziców. Ostatecznie okaza­ło się, że świetnie potrafi porozumiewać się wszystkimi trzema języ­kami, które je otaczały.

Zacznij otaczać się ze wszystkich stron dźwiękami języka. Słuchaj ca­ły czas różnych nagrań. Nie przejmuj się tym, że nic nie rozumiesz, po jakimś czasie to się zmieni. Możesz słuchać audiobooków, radia, native speakera itd. Puść je i zrób tak, byś przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, zawsze, kiedy możesz, był otoczony językiem. Masz to słyszeć, a nie słuchać. Inaczej mówiąc – robisz to, co zawsze ro­bisz, a nagranie idzie w tle. Robiąc cokolwiek, możesz przy okazji słuchać nagrań, na przykład czytając książki, sprzątając, podróżując itp. Od kiedy są przenośne odtwarzacze, nie ma z tym już żadnego problemu. Możesz puszczać sobie nagrania nawet wtedy, gdy oglą­dasz jakiś film. Najważniejsze, aby cały czas być tymi dźwiękami oto­czonym i nie chodzi mi tu bynajmniej o jakieś głośne ich słuchanie. Przy oglądaniu TV możesz przecież to robić ze znikomą głośnością.

Podczas takiego ciągłego słuchania (słyszenia), oprócz lepszego rozu­mienia, gramatyka wchodzi Ci przy okazji, bo słowa w zdaniach są przecież poprawnie gramatycznie poukładane. Wkuwanie reguł gra­matycznych na pamięć po prostu w tym wypadku mija się z celem. Jednakże nie jest to użyteczne, jeśli chcesz komuś wytłumaczyć całą zasadę używania czasu Perfekt w języku niemieckim lub czegoś po­dobnego. Mogę Ci powiedzieć, ze znajomość regułek gramatycznych potrzebna jest wyłącznie przy rozmowie z nauczycielami języka. W każdej innej sytuacji życiowej chodzi o naturalną znajomość tego, co i jak mówić, a to uzyskujesz poprzez ciągły kontakt z językiem.

Język obcy ma z reguły wiele dźwięków, których nie jesteśmy w sta­nie fizycznie usłyszeć. Profesor Alfred Tomatis przez wiele lat zajmo­wał się problematyką głosu i słuchu zarówno wśród śpiewaków i muzyków, jak i innych ludzi. Badania profesora wykazały ścisłą za­leżność pomiędzy słuchem a głosem. Dlatego nie ma się co dziwić, że mamy nieprawidłową wymowę i akcent. Możemy jednak zacząć sły­szeć te dźwięki, ale dopiero po ich „przyswojeniu”. Drogą ku temu jest częste słuchanie wymowy obcego języka. Na początku dźwięki te będą stanowić dla ciebie zwykłe tło, jednak po jakimś czasie Twój umysł przyzwyczai się do nich. W ten sposób melodia języka, akcent i rytm mowy będzie stawał się coraz Ci bliższy.

Również świetną metodą obcowania z językiem jest odsłuchiwanie tekstu, którego ogólną treść i sens już bardzo dobrze znamy. Wtedy już na samym początku możesz domyślać się znaczenia poszczegól­nych wyrazów. Możesz do tego wykorzystać program do głośnego odczytywania tekstu. Jest to bardzo proste. Wystarczy skopiować do odpowiedniego okienka takiego programu np. angielski tekst, wy­brać rodzaj głosu – męski, żeński – i słuchać. Proponuję nagrać go sobie na odtwarzacz mp3 lub kasetę i jak najczęściej odsłuchiwać. Po jakimś czasie uświadomisz sobie, że wszystko rozumiesz. Bardzo do­brym rozwiązaniem jest posiadanie wydrukowanego tekstu nagra­nia. Na początku przy tym „bełkocie” łatwiej Ci będzie wychwycić masę nowych słówek i zwrotów, jednocześnie czytając. Polecam tak­że serwis http://www.voanews.com. Znajdują się tam gotowe audy­cje, z pełnymi skryptami do równoczesnego słuchania i czytania.

MATERIAŁY DO NAUKI

 1. Pierwszy tysiąc słówek


Jest to zestaw słówek, dzięki którym możesz się sprawnie komuniko­wać i wyłapywać kolejne nowe słowa z kontekstu podczas obcowania z językiem. Ponieważ język angielski jest aktualnie najbardziej prak­tyczny i potrzebny, dlatego właśnie w tym języku są poniższe zwroty. Jeśli potrzebujesz ich odpowiedników w innych językach, możesz je w tym celu przetłumaczyć. Jeśli to Ci jednak nie odpowiada, zajrzyj na forum. Tam będę systematycznie umieszczał słówka w różnych ję­zykach. Zresztą nie tylko z pierwszego ale i z drugiego, a także trze­ciego tysiąca. Żeby można było powiedzieć więcej, więcej i jeszcze więcej.


 1. AT (et) – przy, w, na, o

 2. BOY (boj) – chłopiec

 3. BE (bi) – być

 4. RIGHT (rajt) – prawy, dobry, poprawny

 5. THEY (wej) – oni

 6. MOVE (muw) – ruch, ruszać

 7. HIS (hys) – jego

 8. BEFORE (bifor) – przed

 9. I (aj) – ja

 10. MEAN (min) – złośliwy, średni, znaczyć

 11. MUCH (macz) – dużo

 12. AS (ez) – gdy, kiedy, ponieważ, (tak) jak

 13. CAUSE (koz) – powód, przyczyna, potocznie: ponieważ

 14. TURN (tern) – zakręt, skręcić, obrót

 15. WITH (łyf) – z

 16. FOR (for) – do, dla, po

 17. LOW (loł) – nisko, cicho, niski, cichy

 18. JUST (dżast) – tylko, właśnie

 19. TO (tu) – do, na, po, za, dla, przy, ku, aby, żeby

 20. FORM (form) – forma, tworzyć

 21. ARE (ar) – są, jesteś (ty)

 22. OLD (old) – stary

 23. SAME (sejm) – taki sam, ten sam

 24. DOES (das) – robić

 25. TOO (tu) – także, za (np. za duży)

 26. SET (set) – komplet, grupa

 27. HAVE (hew) – mieć

 28. HE (hi) – on

 29. ON (on) – na, przy

 30. SAY (sej) – mówić, powiedzieć

 31. DIFFER (dyfer) – różnica, być innego zdania

 32. AND (end) – i

 33. SENTENCE (sentens) – zdanie

 34. FROM (from) – od, z

 35. WANT (łont) – chcieć

 36. WHAT (łot) – co

 37. GREAT (grejt) – świetnie

 38. THROUGH (fru) – przez

 39. OF (of) – z, o ,od

 40. AIR (er) – powietrze

 41. IS (ys) – jest (3 os. liczby poj.)

 42. THAT (wet) – że, ten, tamten, to, który

 43. VERY (weri) – bardzo

 44. OUT (ałt) – na zewnątrz

 45. ALSO (olso) – także

 46. TELL (tel) – powiedzieć

 47. LINE (lajn) – linia, lina, kolejka

 48. HAD (hed) – mieć, miał, mieliśmy

 49. PUT (put) – położyć

 50. SOME (sam) – niektóre, kilka

 51. PLAY (plej) – grać

 52. WORD (łerd) – słowo

 53. BY (baj) – przez

 54. OR (or) – albo

 55. HELP (help) – pomoc, pomagać

 56. THINK (fynk) – myśleć, uważać

 57. the – ten, ta, to, ci, te

 58. YOU (ju) – ty

 59. IT (yt) – to

 60. HOT (hot) – gorący

 61. WELL (łel) – cóż, dobrze

 62. SMALL (smol) – małe

 63. READ (rid) – czytać

 64. HOME (hołm) – dom

 65. WERE (łer) – byli, byłeś

 66. LARGE (lardż) – olbrzymi

 67. HERE (hir) – tutaj

 68. EACH (icz) – każdy

 69. SUCH (sacz) – taki

 70. ADD (ed) – dodać

 71. CAN (ken) – umieć, potrafić

 72. BUT (bat) – ale

 73. MUST (mast) – musieć

 74. MANY (meny) – dużo, wiele

 75. THEM (wem) – ich

 76. WRITE (rajt) – pisać

 77. WENT (łent) – poszedł, poszli

 78. LIGHT (lajt) – światło, jasny, lekki

 79. WHY (łaj) – dlaczego

 80. BIG (byg) – duży

 81. UP (ap) – na

 82. OTHER (awer) – inne

 83. EVEN (iwen) – równy, nawet

 84. KIND (kajnd) – rodzaj

 85. LONG (long) – długi

 86. SELF (self) – swoje, sobie

 87. HER (her) – jej

 88. SEE (si) – widzieć

 89. US (as) – nas

 90. WAY (łej) – sposób, droga

 91. FOLLOW (foloł) – iść za, stosować się do

 92. HIGH (haj) – wysoki, wysoko

 93. HIM (hym) – jego

 94. HEAD (hed) – głowa, główny

 95. COUNTRY (kantry) – państwo , wieś

 96. SOUND (sałnd) – dźwięk , brzmieć

 97. STUDY (stadi) – studiować, uczyć się

 98. STAND (stend) – stoisko, stać

 99. SHOULD (szud) – powinien

 100. MOST (mołst) – najwięcej

 101. ...

Jak skorzystać z wiedzy zawartej w pełnej wersji ebooka?Więcej praktycznych porad dotyczących szybkiej nauki języków obcych znajdziesz w pełnej wersji ebooka. Zapoznaj się z opisem na stronie:

http://nauka-jezykow.zlotemysli.pl/

Jak szybko i skutecznie
uczyć się języków obcych,
wykorzystując możliwości
własnego umysłu?Polecamy także poradniki:


Jak zapamiętać 200 angielskich słów,
zwrotów i wyrażeń w 100 minut?Ebook zawiera skuteczną metodę wspomagającą naukę obcego słownictwa, na przykładzie angielskich słów i wyrażeń.


Dzięki tej metodzie, możesz zwiększyć szybkość przyswajanego przez Ciebie słownictwa nawet kilkukrotnie!


Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie: http://angielski.zlotemysli.pl"Naprawdę łatwy i zabawny pomysł na zapamiętywanie słówek (...) od razu zostają w pamięci, polecam każdemu!"


Czytelniczka serwisu Złote Myśli dane do wiadomości redakcjiPoznaj komplet angielskich przyimków,
na 1000 praktycznych przykładach


Przyimki należą do kluczowych wyrazów w każdym języku.

To właśnie od ich znajomości zależy zazwyczaj możliwość zrozumienia sensu wypowiedzi czy tekstu.


W poradniku Angielskie przyimki w przykładach” znajdziesz niezmienną już w zasadzie listę 94 przyimków jednowyrazowych oraz 55 przyimków złożonych, wielowyrazowych.


Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie:

http://angielski-przyimki.zlotemysli.plKażdy przyimek został przedstawiony za pomocą kilku-kilkunastu przykładów ilustrujących typowe zastosowania – w sumie jest ok. 1000 przykładów.


Zobacz pełen katalog naszych praktycznych poradników

na stronie www.zlotemysli.pl