Zorganizuj się!


Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:

„Zorganizuj się!”
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez


darmoweebooki24.plNiniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.


© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl

Data: 23.10.2008


Tytuł: Zorganizuj się!

Autor: John Doowhit

Tłumacz: Agata Maria AndrzejkowiczProjekt okładki: Marzena Osuchowicz

Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna

Skład: Anna Popis-Witkowska


Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 5

44-100 Gliwice

WWW: www. ZloteMysli.pl

EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl


Wszelkie prawa zastrzeżone.

All rights reserved.

Spis treści

Wstęp 6

Powiedz mi, jak spędzasz czas, a powiem Ci, kim jesteś 6

Dlaczego warto być lepiej zorganizowanym? 7

Pamiętaj, by organizować każdą sferę swojego życia 9

Pożegnaj się z bałaganem 12

Najważniejsze tajemnice bycia uporządkowanym 14

Rzeczy, których już nie potrzebujesz 16

Emocjonalne żniwo BAŁAGANU 17

Uporządkuj swoją kuchnię 17

Uporządkuj swój salon i jadalnię 17

Uporządkuj swoje korytarze 18

Uporządkuj swoją łazienkę 18

Uporządkuj sypialnię 19

Uporządkuj swoje szafy 19

Uporządkuj swój strych i piwnicę 20

Uporządkuj swój garaż 20

Zamień chaos w harmonię 21

Sposoby na utrzymanie porządku w papierach 22

Uporządkowane życie 24

Być albo nie być uporządkowanym — oto jest pytanie 26

Niechaj panuje porządek! 27

W organizacji i porządku jest prostota 29

Pozbywając się „rzeczy” 30

Kilka powodów, by uporządkować swoje życie 31

Sztuka organizacji
— i Ty możesz być uporządkowany 33

Dobra organizacja — kilka wskazówek i trików 35

Wielozadaniowość 35

Naucz swoje dzieci utrzymywania porządku 35

Uporządkuj swoje ubrania 35

Uporządkuj swoją kuchnię 36

Uporządkuj swoją sypialnię 36

Styl dla Twojego domu 38

Pomysły na życie domowe i rodzinne 43

Lepsza organizacja 43

Co jest nieodzowne do prowadzenia domu jak firmy? 43

Miej czas po swojej stronie 45

Dobrze zorganizowana osoba radzi sobie dobrze ze sobą! 46

Czas spojrzeć na wszystko z zupełnie nowej perspektywy 47

Porządki — nie wszystko na raz! 49

Uporządkuj szufladę z rupieciami 49

Uporządkuj pralnię 50

Naucz swoje dzieci organizacji i porządku 51

Współpraca rodzi porządek, zaś porządek rodzi szacunek 51

Jaki jest pierwszy krok? 52

Dla lepszego efektu połącz zainteresowania swoich dzieci z ich obowiązkami 53

Indywidualizuj. Indywidualizuj. Indywidualizuj! 53

Uporządkuj garaż 54

Jeżeli masz wątpliwości, wyrzuć to! 54

Jeśli coś leży na podłodze, to czas to zmagazynować 55

Organizuj i uczyń widocznym 55

Precz z kołkami! 56

Szafki z tworzyw sztucznych 57

Metody uczenia się dla Twojego dziecka 58

Uporządkuj kuchnię 61

Wydajna kuchnia 61

Wprowadź słowo „zorganizowany” z powrotem do swojego życia! 64

Czy czasem masz wrażenie, że życie to po prostu czyste szaleństwo? 64

Kilka wskazówek 65

12 prostych sposobów
na organizowanie swojego życia 68

Uporaj się z porządkowaniem swojego życia 71

Zastosuj metodę COPE 72

Zorganizuj swoją przeprowadzkę 74

Stwórz uporządkowane biuro domowe 76

Uporządkuj swoją księgowość 76

Uporządkuj zarządzanie swoją bazą danych 76

Uporządkuj swoje materiały reklamowe 77

Uporządkuj swoje usługi internetowe 77

Uporządkuj swoją pocztę, zarówno tradycyjną, jak i elektroniczną 77

Uporządkuj swoje usługi marketingowe 78

Uporządkuj usługi Twojego personelu 78

Uporządkuj swoje prezentacje 78

Uporządkuj swoje informacje 79

Uporządkuj swoje usługi sekretarskie 79

Uporządkuj swoje usługi telefoniczne i faksowe 80

Uporządkuj swoje usługi transkrypcyjne 80

Uporządkuj swoją pracę w edytorze tekstów 80

Porządkowanie biura domowego — wskazówka dnia 81

Uporządkuj swoje miejsce pracy 82

Zaplanuj swoje miejsce pracy 82

Niech ergonomia pracuje na Twoją korzyść 83

Uporządkuj swój składzik z zapasami artykułów biurowych 83

Czy już czas zatrudnić organizatora? 85

Powody, dla których warto zatrudnić organizatora 85

6 warunków osiągnięcia sukcesu w organizowaniu 85

3 proste zasady organizacji 86

Co robią profesjonalni organizatorzy? 86

Przejmij kontrolę nad chroniczną dezorganizacją 87

Codzienność nie powinna być taka trudna! 88

Chaos i bałagan tworzą doprowadzające do szału błędne koło! 88

Bycie zorganizowanym to nie wyłącznie cecha innych ludzi! 89

Sprytne gospodarowanie czasem
dla zapracowanych mam 91

Spójrzmy prawdzie w oczy:
czasem nie da się zarządzać, lecz ludźmi tak! 91

Określ priorytety 92

Zdecyduj, czy chcesz być chłopcem od wszystkiego, czy też być może wolisz być MANAGEREM 92

Wyeliminuj wycieki czasu 93

Poradź sobie z rozmowami telefonicznymi i innymi przerywnikami 93

Wypady na zakupy 93

Koordynuj swoje sprawy i sprawunki 94

Oszczędzaj czas wolny 94

Szaleństwu „ostatniej minuty” powiedz kategoryczne NIE! 95

Literuj to jak chcesz — „NIE” znaczy „NIE”! 95

Przekaż zwierzchnictwo 96

Ostateczne porządki w domu 97

Gdzie zacząć? 97

Jak zrobić pierwszy krok w kierunku bardziej uporządkowanego życia? 98

Zacznij gdziekolwiek, ale od tylko jednej kłopotliwej strefy 98

Wybierz najprostszy dla Ciebie system porządkowania 98

Umieść razem wszystko, czego potrzebujesz,
by wprowadzić system w życie 99

Zdecyduj, gdzie jest odpowiednie miejsce dla przedmiotów, które gromadziłeś latami... 99

Zacznij stosować swój system natychmiast 99

Jeżeli uznasz, że zastosowany przez Ciebie system nie jest w stanie sprostać poszczególnym potrzebom... 99

System musi działać jak zegarek 100

Korzyści z uporządkowanego życia 101Wstęp

Obrazy są wszędzie.
To po prostu kwestia spostrzegawczości i ładu.
Musi nas jedynie obchodzić to, co nas otacza,
zajmować nas musi ludzka natura i ludzka komedia.

Elliott Erwitt1

Powiedz mi, jak spędzasz czas, a powiem Ci, kim jesteś

Jeśli wieczorami jesteś po prostu zbyt zmęczony lub nie masz czasu, aby cokolwiek zrobić, oznacza to, że w Twoim planie dnia brak rów­no­wagi i czas na zmiany.

Być może Twoja praca jest zbyt trudna bądź po prostu nieod­po­wied­nia. A może nie wykorzystujesz w pełni czasu w ciągu dnia lub wie­czo­rem? Zachowanie właściwej równowagi w gospodarowaniu cza­sem jest ważne, by dobrze pracować, by osiągać cele, by wypocząć i zre­laksować się. Przyjrzyj się dokładnie swoim codziennym zaję­ciom, wyciągnij wnioski i opracuj plan. Bądź gotowy, aby swój plan rea­lizować, a będziesz na najlepszej drodze, by stać się lepiej zorga­ni­zowanym.

Dlaczego warto być lepiej zorganizowanym?

Gdy jesteś zajęty, nie martwisz się, ponieważ Twój umysł nie może być zaprzątnięty dwoma różnymi rzeczami jednocześnie. Możesz do­brze spożytkować czas po pracy, poszerzając swoją wiedzę o świecie i ży­ciu, poświęcając się swojemu hobby, a następnie by odpocząć i być zadowolonym. To jest właśnie równowaga, a gdy za­cho­wu­jesz rów­nowagę, jesteś lepiej zorganizowany.

Być może jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko i co­dzien­nie nieco brakuje Ci czasu. Dołóż starań, aby każdego dnia spo­koj­nie usiąść, odpocząć i poczynić plany. Jeśli dobrze to rozwiążesz, po­winieneś codziennie znaleźć kilka godzin na udoskonalanie swoich umie­jętności organizacyjnych.

Nie znam niczego bardziej pobudzającego
niż niekwestionowana ludzka umiejętność
podnoszenia poziomu swego życia
poprzez świadome działania.

Henry Thoreau (1817-1862)2

Większość z nas wykorzystuje swoje możliwości zaledwie w nie­wiel­kim zakresie i wszystkich nas stać na wiele więcej. Naprawdę możesz nauczyć się nowych rzeczy! Pomoże Ci to odnaleźć nowy cel w życiu oraz da poczucie satysfakcji. Czytaj książki popularnonaukowe, aby po­szerzyć swoją wiedzę o życiu codziennym oraz by posiąść nowe umie­jętności, czy też udoskonalić te, które już masz. Wszystko to po­mo­że Ci lepiej zorganizować swoje życie.

Im bardziej zorganizowaną osobą jesteś, tym więcej będziesz mieć cza­su dla siebie. W miarę jak stajesz się coraz bardziej zorgani­zo­wa­ny, podejmuj się nowych zadań. Zacznij od czegoś małego i nieabsor­bu­jącego, a z czasem poświęcaj się coraz bardziej i bardziej swemu za­daniu. Być może zechcesz na przykład zabrać się za stolarstwo. Kie­dy zakończysz swój projekt, będziesz zadowolony z siebie oraz ze spo­sobu, w jaki spędziłeś swój dobrze zorganizowany czas.

Mając czas na wszystko i robiąc wszystko w swoim czasie, bę­dziesz miał wolny umysł i pełne energii ciało, aby stawić czo­ła nowym próbom.

Jeśli jesteś pod znaczną presją, to nieco bardziej bierne i relaksujące przed­sięwzięcie może okazać się właśnie tym, czego potrzebujesz, przy­najmniej na początek. Raz w tygodniu lub chociaż przez kilka go­dzin w niektóre dni zarezerwuj sobie czas dla siebie. Jeżeli tak po­stą­pisz, bycie zorganizowanym nie będzie jak kolejny uciążliwy obo­wią­zek. W naturalny sposób będziesz chciał pozostać zorga­nizo­wa­nym, aby mieć więcej czasu dla siebie.

Pójdź na spacer do parku, posłuchaj muzyki, przeczytaj interesującą książ­kę, popracuj spokojnie w ogrodzie lub pooglądaj trochę tele­wi­zję — czas znaleziony na to wszystko to dodatkowa korzyść wyni­ka­ją­ca z bycia zorganizowanym!

Kiedy wchodzę do swego ogrodu z łopatą
i skopuję grządkę, czuję taką radość i takie zdrowie,
że dostrzegam, iż przez cały czas, gdy pozwalałem innym robić za mnie to, co powinienem robić własnymi rękoma, okradałem samego siebie.

Ralph Waldo Emerson (1803-1882)3

Pamiętaj, by organizować każdą sferę swojego życia

Aby być dobrze zorganizowanym, trzeba wiele czasu i starań. Wiele trze­ba zapamiętać. Poniżej znajdziesz świetne wskazówki, które Ci w tym pomogą:


 1. Rób notatki. Każdego dnia musisz zapamiętać wiele drobnych rze­czy, ale dlaczego miałbyś je wszystkie przechowywać jedynie w swo­jej głowie? W chwili, gdy przypominasz sobie, by coś zrobić, naj­lepszą rzeczą jest zapisanie tego! Gdy będziesz chciał sobie coś przy­pomnieć, podpowiedź na kartce będzie na wyciągnięcie ręki.

 2. Trzymaj wszystkie notatki w jednym miejscu. Gdy już wyrobisz w sobie nawyk zapisywania wszystkiego, co ważne, następnym kro­kiem powinno być trzymanie wszystkich swoich notatek w jed­nym miejscu. Ułatwi Ci to zapamiętywanie. W innym przypadku tra­ciłbyś cenny czas na szukanie swoich zapisków.

 3. Dbaj o zdrowie. Dobrze odżywiony umysł oznacza dobrą, ostrą jak brzytwa pamięć! Jedz zdrowo, należycie odpoczywaj i ćwicz. Dzię­ki temu wszystkiemu będziesz mieć dobrą pamięć, lepszą zdol­ność koncentracji oraz będziesz bardziej sprawny in­te­lek­tual­nie.

 4. Nagrywaj swą każdą myśl. Może się okazać, że świetny pomysł przyj­dzie Ci do głowy podczas jazdy samochodem bądź też właś­nie wtedy przypomnisz sobie coś, co koniecznie musisz zapisać. Nie musisz zjeżdżać na pobocze, zatrzymywać się i szukać no­tat­ni­ka — zamiast tego nagraj się! Zjedź na bok i użyj małego dyk­ta­fo­nu. Jest on bardzo poręczny i możesz go wszędzie ze sobą za­brać, aby nagrywać swoje myśli i pomysły. Możesz też na przykład na­grać numer miejsca na parkingu, gdzie zostawiłeś swój sa­mo­chód, albo warty zapamiętania numer telefonu, który zauważysz na plakacie, przejeżdżając obok niego. Niech Twój dyktafon stanie się Twoimi drugimi oczami i uszami!

 5. Najpierw zadzwoń. Kiedy jesteś w pracy i chcesz coś zrobić po po­wrocie do domu, najpierw zadzwoń na swój domowy numer i zo­staw wiadomość na automatycznej sekretarce. W chwili, gdy wró­cisz do domu i odsłuchasz wiadomość, przypomnisz sobie do­kład­nie, co zamierzałeś zrobić.

 6. Wierz w siebie. Jeżeli stale powtarzasz, że masz słabą pamięć, to za­pewne tak będzie. Ważne jest, byś uwierzył, że POTRAFISZ!

 7. Przypomnienia pocztą e-mail są bardzo praktyczne. Istnieje wie­le dobrych, darmowych serwisów, oferujących usługi przy­pomi­na­nia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Możesz wpi­sać tam wszystko, cokolwiek chcesz zapamiętać (np. wiadomość o przyjęciu powitalnym, rocznicy lub innym szczególnym wy­da­rze­niu), a otrzymasz przypomnienie na swoją pocztę elektro­nicz­ną na kilka dni przed daną datą. Jest to rewelacyjny sposób na po­budzenie pamięci za pomocą Internetu!

 8. Używaj samoprzylepnych karteczek. Te cudowne, małe samo­przy­lepne karteczki są, według mnie, na drugim miejscu w ran­kin­gu najwspanialszych wynalazków zaraz za krojonym chle­bem! Sprawdzają się one fantastycznie jako wspomagacze pamię­ci! Chcesz pamiętać, aby coś zrobić, zanim wyjdziesz z domu? Po pros­tu zapisz to na karteczce i przyklej ją po wewnętrznej stronie drzwi. Jasne, neonowe kolory z pewnością przyciągną Twój wzrok, gdy będziesz wychodzić. Nie ma możliwości, byś je prze­ga­pił! Musisz wykonać pilny telefon z samego rana, jak tylko się obu­dzisz? Zostaw sobie wiadomość na karteczce przyklejonej do te­lefonu!

 9. Używaj minutników i budzików. Korzystaj z budzików i mi­nut­ni­ków podczas dnia. Musisz wyciągnąć ubrania z suszarki przed po­łud­niem? Nastaw budzik, aby Ci o tym przypomniał. Chcesz wyjść na kolację z przyjaciółkami przed 19.00? Nastaw zegarek tak, by za­dzwonił na kilka minut przed godziną, o której musisz zacząć się przygotowywać do wyjścia.

 10. Wizualne pobudzacze pamięci. Wizualne „przypominacze” po­mo­gą Ci pamiętać oraz pozostać skoncentrowanym na obranym celu. Je­żeli Twoim celem jest udanie się za kilka lat w podróż do Ir­lan­dii, trzymaj fotografię Irlandii na swoim biurku. Jeżeli Twój cel to utrata 15 kilogramów w pół roku, znajdź obrazek, zdjęcie lub ozdo­bę, które przypominałyby Ci o tym codziennie.


Pożegnaj się z bałaganem

Teraz, kiedy już masz dobry sposób zapamiętywania swoich zadań, ko­lejnym ważnym krokiem będzie pozbycie się bałaganu. Bałagan od­biera radość życia i psuje humor, a zatem nie powinien być to­lero­wa­ny!

Niezwykle łatwo jest zabałaganić każdy pokój, lecz trzeba sporo cięż­kiej pracy, aby owego bałaganu się pozbyć i wszystko uporządkować.

Wielu ludzi twierdzi, że jednym z ich ulubionych zajęć, gdy są zde­ner­wowani, jest sprzątanie! Ciężko to sobie wyobrazić? Cóż, a jednak to prawda! Sprzątanie wprowadza do naszego życia porządek, ład i cel — nawet jeśli na raz porządkujemy tylko małe fragmenty, to z cza­sem uporządkujemy wszytko.

Nie mówimy tu o przekładaniu rzeczy z jednej półki na inną — mó­wi­my o „odbałaganieniu” każdego pokoju w Twoim domu! Pożegnaj się z kurzem, pożegnaj się ze śmieciami — przywitaj się z pokojem, w któ­rym masz miejsce, by odetchnąć i się poruszać. Prawda, że brzmi to cudownie?

Zacznij od sporządzenia listy rzeczy, które koniecznie chcesz zrobić. Po­myśl o tym stosie papierów zalegających w pokoju i chylącym się już niczym krzywa wieża w Pizie. A teraz powoli przejdź do pokoju dzien­nego. Czy dostrzegasz tu jakieś poniewierające się stare foto­gra­fie, które błagają o umieszczenie ich w albumie? Zapisz to na swo­jej liście. A co z tą górą ubrań rosnącą na dnie szafy Twojej córki? To tak­że zapisz na swojej liście.

Wkrótce, jeśli wykażesz się odrobiną pomysłowości, otrzymasz listę peł­ną obowiązków domowych, które są wykonalne, jeśli zajmiesz się ni­mi po kolei, a które mogą być rozpisane na cały zapracowany dzień. Chodzi o to, by znaleźć na to sposób. Pod koniec dnia Twój dom będzie piękny i uporządkowany — wspaniała nagroda!

Nie zniechęcaj się, jeżeli próbując zwerbować swojego męża/żonę i dzie­ci, wpadniesz w szał. Po prostu wpisz ich na swoją listę jako tych, którzy potrzebują zmiany nastawienia i odłóż to zadanie na póź­niej. Nie trać nadziei!

Pomijając wszystko, to tak naprawdę, jeśli miałbyś być szczery, prze­cież wcale nie chcesz drugiej mieszającej się i wtrącającej się we wszyst­ko pary rąk — niektóre rzeczy najlepiej robić samemu. W ten spo­sób możesz być pewny, że wszystko będzie od razu zrobione jak na­leży.

Najważniejsze tajemnice bycia uporządkowanym

 1. Powiedz sobie (i uwierz w to), że w domu, w którym jest dziecko, nie­co bałaganu jest nieuniknione — nieważne co byś próbował(a) zro­bić!

 2. Zacznij od nieporządku i bałaganu, który widzisz codziennie. Po­pra­cuj nad uporządkowaniem swojej kuchni i pokoju dziennego, zanim weź­miesz się za szafę w przedpokoju.

 3. Wszystkim przedmiotom w domu przypisz miejsce. W ten sposób, kie­dy członkowie Twojej rodziny będą czegoś szukać, będą dokładnie wie­dzieć, gdzie to znaleźć i gdzie to odłożyć z powrotem.

 4. Zastosuj tę samą zasadę, porządkując swoje sztućce — jasno określ miejs­ce dla każdego widelca i noża — czy też szuflady na krawaty, skar­petki i bieliznę. Myśl w ten sam sposób o każdej części swojego do­mu. Nie tylko Tobie oszczędzi to wielogodzinnych poszukiwań! W za­uważalny sposób zredukuje to liczbę przedmiotów zostawianych „na chwilę”, „na teraz” lub „do czasu, gdy znajdę dla nich miejsce”. Stwórz nową mantrę: wszystko ma swoje miejsce, miejsce dla wszyst­kiego!

 5. Wprowadź nową zasadę: za każdym razem, gdy do domu trafia jedna no­wo zakupiona rzecz, jedna stara musi zostać wyrzucona.

 6. Chodząc po schodach, nigdy nie wchodź ani nie schodź z pustymi rę­ko­ma. Zawsze weź ze sobą jakieś rzeczy, których miejsce jest na gó­rze lub na dole, i odłóż je, gdy się tam znajdziesz.

 7. Zwróć uwagę, jakie rzeczy gromadzą się w Twoim domu i gdzie się one gromadzą, a następnie w pobliżu tego miejsca wyznacz dla nich ofi­cjalne lokum. Wprowadź kosze, półki, teczki — to wszystko świet­nie się sprawdza! Przeznacz jeden koszyk na pocztę, rachunki, pa­ra­go­ny i listy.

 8. Załóż kilka kolorowo oznaczonych teczek na bony, zaproszenia, ins­truk­cje i inne papiery mające „datę przydatności”, po której tracą waż­ność i jedynie zaśmiecają Twoje blaty.

 9. Przedmioty, których często używasz, trzymaj w łatwo dostępnych miejs­cach, tak by sięgając po nie, nie trzeba było się schylać. Prze­cho­wuj je blisko miejsc, w których będą potrzebne.

 10. W szufladach używaj przegródek na skarpetki, bieliznę oraz małe przed­mioty — pomoże Ci to utrzymać ład i porządek.

 11. W pobliżu drzwi do domu zawieś haczyki na klucze i torebkę, tak abyś za każdym razem, gdy wchodzisz do domu, mogła je tam od ra­zu powiesić.

 12. Wyznacz jedno miejsce w domu dla książek z biblioteki — w ten spo­sób zakończysz ogólnodomowe poszukiwania, które mają miejsce w chwi­li, gdy książki trzeba oddać.

 13. Zlikwiduj wszystkie szuflady „na rupiecie” albo pozwól sobie na tylko jed­ną taką szufladę, w której będziesz sprzątać przynajmniej raz w ty­godniu. Jeśli stwierdzisz, że niektórych przedmiotów stale uży­wasz, przeznacz na nie osobną szufladę.

Rzeczy, których już nie potrzebujesz


 • Czasopisma, które miałeś zamiar przeczytać, lecz nigdy nie zna­laz­łeś na to czasu,

 • przeterminowane leki,

 • ubrania, których już nie nosisz,

 • przeterminowany bądź starszy niż rok krem przeciwsłoneczny,

 • zapasowe papierowe lub plastikowe torby na zakupy,

 • kosmetyki i ich próbki, których nigdy nie używał(aś/eś),

 • książki kucharskie, których rzadko używasz — po prostu wytnij z nich swoje ulubione przepisy,

 • poukładaj swoje bony i wyrzuć wszystkie te, które straciły waż­ność,

 • wetknij pogniecione reklamówki po zakupach do rurki po pa­pie­ro­wych ręcznikach i trzymaj je pod zlewem.


Pozbycie się bałaganu i uporządkowanie domu od strychu po piw­ni­cę uwolni Twój umysł i pomoże pamiętać o codziennych obo­wiąz­kach. Sprzątaj uważnie i dokładnie przynajmniej raz w miesiącu, a zo­baczysz, że utrzymanie porządku będzie z tygodnia na tydzień co­raz łatwiejsze!

Emocjonalne żniwo BAŁAGANU

Każdy zakątek Twojego domu daje Ci wyjątkowy rodzaj komfortu psy­chicznego. Ów komfort jednak nie może współistnieć z ba­ła­ga­nem! Bałagan jedynie wyprowadza z równowagi i psuje dobry na­strój. Rozsądne jest zatem porzucenie chaosu na korzyść spokoju umys­łu.

Uporządkuj swoją kuchnię

Kuchnia nieprzypadkowo jest postrzegana jako serce domu. To tu się od­żywiasz, nawet jeśli Twój posiłek to mrożone gotowe danie wrzu­co­ne do kuchenki mikrofalowej, a nie domowy obiad starannie przy­go­towany przez mamę. Nieporządna i zabałaganiona kuchnia utrud­nia spożywanie posiłków zarówno Tobie, jak i innym — zarówno w sen­sie fizycznym, jak i psychicznym. Sposób, w jaki dbasz o swoją kuch­nię, wiele mówi o tym, ile uwagi poświęcasz właściwemu od­ży­wia­niu siebie i innych. Posprzątanie i uporządkowanie kuchni stwo­rzy przestrzeń gwarantującą tak potrzebne w życiu wsparcie i kom­fort psychiczny.

Zamień chaos w harmonię

Skoro naszym głównym celem jest życie w środowisku wolnym od ba­łaganu, pomyśl o opracowaniu systemu, który pomoże Ci ów cel osiąg­nąć. Sprytny system zapewni Ci tak cenny czas wolny. Więcej cza­su, by robić to, co sprawia nam największą przyjemność — oto cel w życiu każdego z nas. Używając systemu, zyskasz metodę robienia cze­goś, co w innym przypadku mogłoby być ciężarem. Znajdziesz no­wy sposób na uczynienie różnych zadań i przedsięwzięć łatwiejszymi!

Papierowy bałagan” to bardzo dobry przykład. Papiery walają się wszę­dzie? Kartki papieru można znaleźć w każdym kącie Twojego do­mu? Aby przeobrazić zaśmieconą przestrzeń w czyste miejsce, po pierw­sze uprzątnij wszystkie kartki i kawałki papieru i odłóż je na prze­znaczone dla nich miejsce lub po prostu wyrzuć. Możesz użyć ko­szy, szuflad lub półek, by przechowywać tam papiery. Gdy już masz takie miejsce, utrzymanie porządku będzie łatwiejsze!

A teraz zastanów się, skąd w ogóle bierze się bałagan w Twoich pa­pie­rach. Co z nimi zrobiłeś, gdy przyjechałeś do domu? Czy może, na przy­kład, włożyłeś cały stos do przeznaczonego na nie kosza? Jeśli rzu­ciłeś na nie okiem, a następnie odłożyłeś je w chaotyczny stosik na najbliższym stole lub pobliskim biurku, to właśnie może być Twój pro­blem! Twoim celem jest wyznaczenie stałego miejsca na każdą waż­ną rzecz w całym domu. W ten sposób będziesz osobą upo­rząd­ko­waną.

Sposoby na utrzymanie porządku w papierach

Sposoby na utrzymanie porządku w papierach przechodzących przez Two­je ręce i/lub biurko to:


 1. Trzymaj je w przeznaczonej na nie przegródce, koszu, szufladzie lub na półce.

 2. Poświęć chwilę, aby się dowiedzieć, w jakiej sprawie zostało napi­sa­ne pismo, które trzymasz, i jakie są terminy na wykonanie tej czyn­ności.

 3. Umieść dokument w teczce, odłóż do koszyka na dokumenty do po­segregowania, włóż do kosza na dokumenty do przekazania da­lej lub po prostu wyrzuć.


Taki system przepływu dokumentów uporządkuje tę sferę Twojego ży­cia niemal natychmiast i zapobiegnie znajdowaniu rozmaitych pa­pie­rów w różnych częściach domu. Jak tylko otrzymasz jakiś do­ku­ment, rachunek czy inny papier, od razu odłóż go na przeznaczone dla niego miejsce. W ten sposób stworzysz sobie spokojną i przy­jem­ną przestrzeń do pracy. Odruchowo, niemal automatycznie będziesz wie­dzieć, gdzie pójść, by wziąć jakiś dokument, lub gdzie znaleźć do­ku­ment, którego potrzebujesz!

Ten sam system można zastosować, by uporządkować zabałaganione oto­czenie. Aby poradzić sobie z pokojem, szafą czy też szufladą, wpierw ją uporządkuj. Następnie zastanów się, jak to się stało, że pa­no­wał w niej taki chaos? To właśnie w tym momencie na scenę wkra­cza system. Musisz nauczyć się utrzymywać ład i porządek, który właś­nie zaprowadziłeś, tak aby bałagan nie zawitał tam ponownie.

Im więcej czasu i wysiłku włożysz w bycie osobą upo­rząd­ko­waną, tym mniej czasu będziesz potrzebować na utrzy­ma­nie ładu i porządku!

Ład i porządek to podstawa bycia uporządkowanym i zorgani­zo­wa­nym!

Aby zapanował ład i porządek, będziesz potrzebować niezbędnych „na­rzędzi”.

Zrób zakupy w dyskontach i specjalistycznych sklepach, w których mo­żesz znaleźć świetne „narzędzia do utrzymywania porządku”. Nie są one drogie i doskonale się sprawdzają! Jeżeli uważasz, że utrzy­ma­nie porządku w Twojej sypialni jest wyjątkowo trudne, rozejrzyj się za czymś, co pomoże Ci rozwiązać ten problem. Gdy znajdziesz od­powiednie narzędzie, możesz rozpocząć układanie rzeczy na prze­zna­czonych dla nich miejscach.

Nie istnieje łatwy sposób ani droga na skróty, jeśli chodzi o utrzy­my­wa­nie ładu w życiu i bycie lepiej zorganizowaną osobą! Wymagać to bę­dzie od Ciebie czasu i wysiłku. Im więcej narzędzi zastosujesz, by za­panować nad swoim bałaganem, tym łatwiejsze będzie utrzymanie po­rządku. Jeżeli raz odnajdziesz właściwe podejście, łatwo będzie nie zbo­czyć z tej drogi!

Stosuj system, by uporządkować każdą sferę swojego życia. Prze­spa­ce­ruj się po swoim domu i w każdym pomieszczeniu zastosuj od­po­wied­nie narzędzia, które ułatwią Ci walkę z bałaganem. Sam zo­ba­czysz, jak będziesz zadowolony, że to zrobiłeś!

Jak skorzystać z wiedzy zawartej w pełnej wersji ebooka?Więcej praktycznych porad dotyczących organizowania czasu w do­mu i w pracy znajdziesz w pełnej wersji ebooka. Zapoznaj się z opi­sem na stronie:

http://zorganizuj-sie.zlotemysli.pl/

Zorganizuj się!POLECAMY TAKŻE PORADNIKI:


DZIAŁAJ SKUTECZNIEJak realizować swoje cele ze 100% skutecznością i jak skuteczniej działać w każdej dziedzinie swojego życia?


Oto przed Tobą pojawia się możliwość, na którą być może długo czekałeś. Być może do tej pory nie zrealizowałeś żadnego ze swoich marzeń. Być może marzenia, które do tej pory udało Ci się zrealizować, okazały się nic niewarte – to wszystko jest nieważne, ponieważ już za chwilę poznasz dokładny i sprawdzony sposób, który pozwoli Ci realizować cele, które dadzą Ci satysfakcję i spełnienie. Zanim jednak to zrobisz, powinieneś wiedzieć…


 • Jak określić priorytety w życiu?

 • Co zrobić, aby przy mniejszej ilości pracy osiągać większe i lepsze rezultaty?

 • Jak zarządzać swoim czasem i co zrobić, aby mieć go więcej, na co tylko chcesz (zabawa, nauka, rodzina)?

 • Co łączy absolutnie wszystkich ludzi sukcesu i jak tę wiedzę wykorzystać, żeby szybciej osiągnąć to, czego pragniesz?


Więcej informacji na stronie: http://dzialaj-skutecznie.zlotemysli.pl


ZARZĄDZNIE SAMYM SOBĄ W CZASIESztuka doskonałego zarządzania swoim czasem jest jedną z tych rzeczy, które wyróżniają ludzi o nieprzeciętnych osiągnięciach.


Czy możliwe jest, byś zaczął się rozwijać trzy razy szybciej? Czy możliwe jest, abyś zaczął wykonywać trzy razy więcej pracy w tym samym czasie? Pomyśl tylko, co by się stało i co mógłbyś już osiągnąć, gdybyś od małego to potrafił.
 • Jak asertywnie zarządzać swoim czasem?

 • Jak zidentyfikować i unikać Złodziei Czasu?

 • Co zrobić, żeby mieć więcej wolnego czasu, a nie mniej?

 • Jak sobie poradzić z odwlekaniem?

 • Jak zastosować zasadę Pareto?

 • Jak zwalczyć złe nawyki, tworzyć punkty kontrolne i ustalać priorytety?


Więcej informacji na stronie: http://zarzadzanie-czasem.zlotemysli.pl


Zobacz pełen katalog naszych praktycznych poradników

na stronie www.zlotemysli.pl

1Elliott Erwitt (ur. w 1928 r. w Paryżu) — jeden z bardziej znanych i roz­po­zna­wa­nych fotografów reklamowych i reporterskich, znany z czarno-białych zdjęć peł­nych ironii i absurdalnych sytuacji z życia codziennego — mistrz dwu­znacz­noś­ci.

2Henry David Thoreau (ur. 12 lipca 1817 w Concord, zm. 6 maja 1862 w Con­cord) amerykański pisarz, poeta i filozof — transcendentalista.

3Ralph Waldo Emerson (ur. 25 maja 1803, zm. 27 kwietnia 1882) ame­ry­kańs­ki poeta i eseista, słynny ze swojego talentu oratorskiego. Jeden z naj­bar­dziej wpływowych myślicieli i pisarzy XIX wieku.