Sztuka skutecznego życia


Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:

„Sztuka skutecznego życia”
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez


darmoweebooki24.plNiniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl

Data: 27.05.2008


Tytuł: Sztuka skutecznego życia

Autor: Piotr AdamczykProjekt okładki: Marzena Osuchowicz

Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna

Skład: Anna Popis-Witkowska


Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 5

44-100 Gliwice

WWW: www. ZloteMysli.pl

EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl


Wszelkie prawa zastrzeżone.

All rights reserved.

 O czym powinienem myśleć właśnie teraz? 

Witaj!

Skoro czytasz ten tekst, to najprawdopodobniej masz problemy z osią­ganiem tego, czego chcesz, lub nawet nie wiesz, czego chcesz w swo­im życiu. Na początek chciałbym Ci otworzyć oczy na kilka spraw, które są ważne i które sam zauważyłem w ciągu swojego ży­cia.

Po pierwsze musisz sobie uświadomić, że niektóre sprawy w Two­im życiu nie staną się natychmiast. Nie zostaniesz w jednej chwili milio­nerem (chyba że wygrasz w totka), nie staniesz się od razu np. szczupłą osobą.

Na to wszystko potrzeba czasu. Jednak dobre jest to, że są sposoby, aby ten czas maksymalnie skrócić i sprawić, żeby droga, która wy­da­je się długa i trudna, stała się znacznie szybsza i wymagała mniej wy­sił­ku.

Ta książka ma właśnie taki cel ma za zadanie pomóc Ci wyznaczyć ce­le i osiągnąć w możliwie najkrótszym czasie to, czego chcesz. Uwierz mi, że tak się stanie niezależnie od tego, co teraz sobie myś­lisz lub jak nieprawdopodobne wydadzą Ci się Twoje cele.

Po przeczytaniu jej będziesz uzbrojony (właśnie tak uzbrojony) w ze­staw narzędzi i wiedzę o tym, jak być skutecznym w swoim ży­ciu nie będzie siły, abyś nie osiągnął czegoś wielkiego. Najważniejsze jest jednak to, abyś wdrożył to w życie. Wydałeś pieniądze, po­świę­casz swój czas na czytanie tej książki, tak więc zastosuj to, o czym prze­czytasz w tej książce.

Zanim przejdziemy jednak do dalszej części książki i zanim zaczniesz po­znawać te wszystkie tajniki skutecznego działania w dzisiejszych sza­lonych czasach chciałbym Ci opowiedzieć swoją historię.

Moja droga do skutecznego życia i działania zaczęła się podobnie jak droga wielu innych osób. Skakałem z kwiatka na kwiatek, nie wie­dząc właściwie, za co się wziąć. Nie wiedziałem, co chcę robić w ży­ciu, i nawet jeśli coś mi świtało, kompletnie nie wiedziałem, jak się do tego zabrać.

Kiedy więc podjąłem już działanie, zauważyłem pewną dziwną pra­wid­łowość. Pracowałem, działałem, poświęcałem się, ale... jak gdy­bym stał w miejscu. Przez większość dni w tygodniu kładłem się spać zmę­czony, jednak gdzieś głęboko w sobie miałem poczucie, że nie­wie­le osiągnąłem i nie bardzo przyczyniłem się do sukcesu.

Zamiast poświęcać swój czas i uwagę rzeczom ważnym, traciłem go na to, co mi sprawiało przyjemność, a niekoniecznie zbliżało do suk­ce­su. Zauważyłem też, że często brakuje mi czasu na to, co naprawdę ważne w mojej drodze do sukcesu.

Myślałem: „Coś jest nie tak i naprawdę czas już zmienić tę sytuację”.

Zacząłem więc szukać czegoś, co pomogłoby mi być bardziej sku­tecz­nym. Trafiłem na kilka ciekawych stron, które powoli, krok po kroku, dzień po dniu, zadanie po zadaniu zaczęły mi uświadamiać, czym jest skuteczna praca i na czym ona tak naprawdę polega.

Z dnia na dzień coraz skuteczniej pracowałem i potrafiłem to, co kie­dyś bym robił dwa dni, zrobić w kilka godzin.

Wszystko opierało się na właściwym podejściu, toku myślenia i kilku z pozoru oczywistych prawdach, z których jednak mało kto kiedy­kol­wiek korzystał, aby osiągnąć sukces.

Tak więc zacząłem skutecznie pracować i zobaczyłem, że w moim ży­ciu dosłownie zaczynają dziać się cuda. Byłem w szoku, gdy zoba­czy­łem, ile można zrobić, prawidłowo, we właściwy sposób działając. Co cie­kawe i co mnie osobiście bardzo zaskoczyło zdałem sobie spra­wę, że czasami pracując mniej i krócej, można było zrobić więcej, niż pra­cując ciężej i dłużej.

Jednak z czasem sytuacja się odrobinę pogorszyła. Moja skuteczność dzia­łania spadała, straciłem motywację do efektywnej pracy, a przez to i słabiej pracowałem. W tym okresie swojego życia chyba po pros­tu przeholowałem. Zwyczajnie przepracowałem się i przekroczyłem li­mit, po którym zapala się czerwona lampka „stop” w organizmie.

Wtedy trudno mi było podjąć skuteczną pracę, chociaż i tak była to pra­ca o wiele skuteczniejsza niż w przypadku innych osób. Zgubiło mnie wyeksploatowanie się, po prostu fizycznie nie dałem rady.

Teraz jestem już bogatszy o te doświadczenia. Teraz już wiem, że sku­teczne działanie rozpoczyna się nie tylko w naszej głowie, ale rów­nież w naszym ciele. Jedno z drugim musi iść w parze, jedno bez dru­giego nie może działać. Nigdy nie będziesz efektywnie działać, jeś­li będziesz zmęczony fizycznie.

Dzisiaj wciąż jeszcze borykam się czasami ze słabą wydajnością swo­je­go działania, jednak w zdecydowanej większości sytuacji wybieram właś­ciwą drogę i efektywność zamiast ilości.

Pozwala mi to codziennie zbliżać się do mojego celu i osiągać coraz szyb­ciej i szybciej to, czego zawsze chciałem. Doskonale wiem, że mo­ja droga jest przede mną, ale czuję, że z polnej ścieżki kierującej mnie do sukcesu wszedłem na pas szybkiego ruchu i pędzę z dużą pręd­kością do celu.

 Co da Ci ta książka? 

W tej książce chciałbym krok po kroku pomóc Ci w osiąganiu Twoich ce­lów, a nawet w wyznaczaniu tych celów. Wszystkie rady, które tu­taj przeczytasz, są wypróbowane przeze mnie osobiście, a niejedno­krot­nie zaczerpnięte z różnego rodzaju książek znanych trenerów suk­cesu.

Tworząc tę książkę, korzystałem z ich doświadczenia i rad, których udzie­lali w swoich poradnikach. Gorąco zachęcam Cię do tego, abyś nie poprzestawał na jednokrotnym przeczytaniu tej książki. Są tutaj prawdy tak oczywiste i proste, że wielu z nas to zadziwia, jednak czło­wiek zapomina o nich. Wystarczy kilka miesięcy i już zapom­nisz, o czym czytałeś wczoraj.

Dlatego wracaj do tej książki. Wracaj do niej za każdym razem, kiedy po­czu­jesz, że z efektywnością Twojej pracy dzieje się coś niedobrego.

Jeszcze jedno. Być może jesteś tak jak ja sam kiedyś w takim mo­men­cie swojego życia, że nie wiesz, co robić, za co się wziąć i od cze­go zacząć. Pisząc tę książkę, brałem pod uwagę fakt, że jest wiele osób w takiej sytuacji i koniecznie trzeba im jakoś pomóc.

W tej książce dostaniesz taką pomoc, z tym że dostaniesz ją w szyb­szej, gotowej do zastosowania od zaraz formie, dzięki czemu nie bę­dziesz musiał się tak jak ja kiedyś przekopywać przez tony pu­bli­kacji książkowych i prasowych, słuchowisk itp. na temat sku­tecz­ne­go działania. Starałem się przedstawić w niej esencję tego, czego się dowiedziałem.

Całość książki podzieliłem na rozdziały omawiające po kolei specy­ficz­ne zasady skutecznego życia i osiągania swoich celów. Trzymaj się tych zasad i używaj ich w swoim życiu, a będziesz zdziwiony, jakie re­zultaty możesz osiągnąć.

Tak więc zaczynamy.

 1. Prawo prostej ścieżki

Mimo dość tajemniczej nazwy jest to bardzo prosta zasada, którą każ­dy zrozumie bardzo szybko. Głosi ona, że najkrótszą drogą mię­dzy dwoma punktami oddalonymi od siebie jest linia prosta.

Jest to jedno z podstawowych praw geometrii i z pewnością już o tym kie­dyś słyszałeś, bo i nieraz w szkole podstawowej nauczyciele oma­wia­li to na lekcjach matematyki.

Mimo wszystko posłużę się kilkoma przykładami, które pozwolą Ci le­piej zrozumieć, w jaki sposób możesz wpłynąć na skuteczność swo­je­go działania, wykorzystując tę zasadę, oraz jak wdrożyć ją w swoje ży­cie.

Oto jeden z przykładów:

Jeśli chcesz pojechać z Warszawy do Gdańska, to najszybszym spo­so­bem dotarcia do celu będzie wybranie trasy Warszawa – Gdańsk. Wy­jedziesz z War­szawy i od razu skierujesz się na Gdańsk. Nie bę­dziesz jechał do Gdańska przez Łódź, a potem Wrocław i Szczecin, praw­da?

Jeśli chcesz osiągnąć jakiś konkretny rezultat w swoim ży­ciu (po­wiedz­my chcesz schudnąć albo zacząć prowadzić własny biznes), to nie potrzebujesz do tego żadnych dodatkowych czynności, po­nie­waż będą Cię one tylko opóźniać. Powinieneś wybrać prostą trasę, któ­ra prowadzi do sukcesu i osiągnięcia tego, co sobie założyłeś.

Jak się przeważnie okazuje, w praktyce niestety tak nie jest i bardzo częs­to mamy do czynienia raczej z drogą naokoło celu niż z prostą ścież­ką do niego.

Dodatkowe „postoje i przesiadki” w drodze do sukcesu sprawiają, że odwleka się on w czasie, i przeszkadzają nam osiągnąć to, czego chcie­liśmy. Któż z nas nie znalazł się chociaż raz w sytuacji, kiedy to zamiast skupić się na wykonywaniu pracy, zajmował się czymś in­nym rozmową ze znajomymi, załatwianiem niepotrzebnych spraw itp., a praca czekała. Zamiast zabrać się do pracy i wybrać prostą ścieżkę do celu, wybieraliśmy ścieżkę naokoło i z dwoma przy­stan­ka­mi.

Abyś mógł jeszcze lepiej zrozumieć tę najważniejszą ze wszystkich za­sad skutecznego życia, proponuję Ci udział w małym eks­pe­ry­men­cie. Wykonanie tego eksperymentu jest bardzo ważne i jeśli go nie prze­prowadzisz albo odłożysz na później (czytaj: nie przepro­wa­dzisz), to stracisz większość wiedzy, jaką przekazuje ta książka.

Proszę, wykonuj wszystkie ćwiczenia, jakie znajdziesz w książce, na­wet jeśli będą Ci się wydawały bardzo dziwne. Wkrótce przekonasz się, że było warto.

Jak skorzystać z wiedzy zawartej w pełnej wersji ebooka?Więcej praktycznych porad dotyczących skutecznego działania znaj­dziesz w pełnej wersji ebooka. Zapoznaj się z opisem na stronie:

http://skuteczne-zycie.zlotemysli.pl/

Osiągnij maksimum zadowolenia
ze swojego życia i realizuj swoje cele!Polecamy także poradniki:

Odrodzenie Feniksa – Nikodem Marszałek


Poznaj sekrety zwykłych ludzi, którzy osiągają niezwykłe rezultaty


Bycie zwycięzcą jest nastawieniem, sposobem życia. "Odrodzenie Feniksa" to naukowe podejście i jednocześnie ćwiczenie jakie powinieneś poznać. Jeżeli rozpoznasz i zaczniesz rozwijać to co już masz - zadziwisz innych.


Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie:
http://feniks.zlotemysli.pl


"To jest to czego mi było potrzeba. Polecam tego ebooka wszystkim, którzy nie wiedzą jak i co zrobić ze swoim życiem."


Michał Waszczyk, student

Motywacja bez granic – Nikodem Marszałek


Dowiedz się krok po kroku czym jest skuteczna motywacja i w jaki sposób możesz osiągnąć swoje cele


Dlaczego tak wielu ludzi ponosi porażkę na drodze do swego celu? Poddają się, nie potrafią pokonać przeszkód, wewnętrznych oporów. To, czego im brakuje, to motywacja a przede wszystkim umiejętność do motywowania samego siebie, aby odnosić w życiu osobiste sukcesy.


Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie:
http://motywacja.zlotemysli.pl


"Rewelacyjna książka, która w prosty i przejrzysty sposób opisuje sposoby motywacji i osiągania sukcesu. Praktyczna wiedza, którą przedstawia autor jest poparta własnymi osiągnięciami..."


Piotr Gibulski, 30 lat, inż. elektronikZobacz pełen katalog naszych praktycznych poradników

na stronie www.zlotemysli.pl