ABC Mądrego Rodzica: Skuteczna nauka ortografiiNiniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:

"Skuteczna nauka ortografii"
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez


darmoweebooki24.plNiniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl

Data: 3.09.2007

Tytuł: Skuteczna nauka ortografii (fragment utworu)

Autor: Jolanta Gajda


Projekt okładki: Marzena Osuchowicz

Korekta: Sylwia Fortuna, Lidia Kaźmierczak

Skład: Sylwia Fortuna, Anna Popis-Witkowska


Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli

Netina Sp. z o. o.

ul. Daszyńskiego 5

44-100 Gliwice

WWW: www.ZloteMysli.pl

EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl


Wszelkie prawa zastrzeżone.

All rights reserved.

Spis treści

 Masz mądre, zdolne dziecko 7

 Jeśli nauka ma być skuteczna 9

 Sprzyjająca atmosfera 9

 Motywacja 14

 Zanurzenie w języku 16

 Samodzielne dochodzenie do zasad 18

 Metody nauki 20

 Emocje i zmysły 20

 1. Angażowanie emocji 20

 2. Wykorzystywanie obu półkul 21

 3. Wykorzystywanie różnych zmysłów 22

 Poznawanie zasad i wyjątków 25

 Metody mnemotechniczne 31

 1. Kojarzenie znaku graficznego ze znaczeniem 34

 2. Wierszyki i rymowanki 42

 3. Łańcuchowa metoda skojarzeń 43

 4. Metoda wykorzystywania zakładek 48

 a) Graficzne prezentacje ortogramów 48

 b) Wykorzystanie słów-kluczy 53

 5. Metoda lokacji (domu, trasy) 57

 6. Rysunki 63

 Metody powtórek i utrwalania 67

 Powtórki nie muszą być uciążliwe 67

 Jak przygotować ćwiczenia utrwalające? 70

 1. Ile potrafisz wymyślić? 70

 2. Rozsypanka literowa 71

 3. Krzyżówka 71

 5. Uzupełnianki literowe 72

 5. Uzupełnianki literowe 73

 a) Wyrazy 73

 b) Całe zdania lub teksty 74

 6. Rozsypany wierszyk 74

 7. Wykreślanka 75

 8. Zabawa w detektywa – od czego pochodzi ten wyraz? 76

 9. Dokończ wyrazy 77

 10. Połącz linią odpowiednie sylaby w słowa 78

 11. Poszukiwacz skarbów 78

 12. Rodziny wyrazów 79

 13. Gimnastyka ortograficzna 80

 14. Jedna zasada – różne słowa 81

 15. Ortograficzny „Czarny Piotruś” 81

 16. Bob budowniczy 82

 17. Synonimy i antonimy 82

 18. Robimy porządki 82

 19. Słowniczek tematyczny 83

 21. Państwa, miasta 85

 22. Zagadki, skojarzenia 87

 23. Domino 87

 24. Równania ortograficzne 88

 25. Wąż ortograficzny 89

 26. Jedzie chłopina przez wieś 89

 27. Randka w... – oj, przepraszam ;-) – ortografia w ciemno 91

 Reakcja zwrotna na wynik 92

 Ortograficzna ściąga dla rodziców 96

 A. Pisownia wyrazów z „u” 98

 Arkusz A1  („u” na końcu wyrazu) 99

 Arkusz A2  (dwugłoska „au” i „eu”) 100

 Arkusz A3  („u” na początku wyrazu) 101

 Arkusz A4  (końcówka „-un”, „-uch”, „-utki”, „-uś”, „-uszek”, „-ulec”) 102

 Arkusz A5  (rysuję– rysujesz – rysuje – rysujemy – rysujecie – rysują) 103

 Arkusz A6  (inne) 104

 B. Pisownia wyrazów z „ó” 106

 Arkusz B1 107

 ó – o 107

 ó – e 107

 ó – a 107

 Arkusz B2 108

 Arkusz B3 109

 C. Pisownia wyrazów z „ż” 110

 Arkusz C1 111

 ż – g 111

 ż – h 111

 ż – dz, dź, dzi 111

 ż – s 111

 ż – z 112

 ż – ź 112

 Arkusz C2 113

 r- 113

 l- 113

 ł- 113

 n- 113

 Arkusz C3 114

 D. Pisownia wyrazów z „rz” 116

 Arkusz D1  (wymiana „rz” na „r”) 117

 Arkusz D2  (końcówka „-erz” i „-arz”) 118

 Arkusz D3 119

 -mistrz 119

 -mierz 119

 Arkusz D4  („rz” po spółgłoskach) 120

 p- 120

 b- 120

 t- 120

 d- 120

 k- 120

 g- 121

 w- 121

 ch- 121

  j- 121

 Arkusz D5 122

 E. Pisownia wyrazów z „h” 123

 Arkusz E1 124

 Arkusz E2 124

 Arkusz E3 124

 Arkusz E4 125

 F. Pisownia wyrazów z „ch” 127

 Arkusz F1 128

 ch – sz 128

 Arkusz F2 129

 -sch- 129

 Arkusz F3  („ch” na końcu wyrazu) 130

 Arkusz F4  (inne) 131

 Zestaw arkuszy do wydruku 133

 1. Trzy rodzinki z „ó” 135

 2. Trzy rodzinki z „ch” 136

 3. Trzy rodzinki z „ż” 137

 4. Trzy rodzinki z „rz” 138

 5. Czyja to zguba? 139

 6. Mała zmiana, a tyle znaczy 140

 7. Ni z gruszki, ni z pietruszki 141

 8. Pierwsze będą... znów pierwszymi! 142

 9. Co mają ze sobą wspólnego? 143

 11. Nie pasuje do reszty? A może jednak... 144

 12. Rymowanki 145

 13. Błędy Murzynka 146

 14. Poszukiwania przodków 147

 15. AU!!! 148

 16. Połącz w pary 149

 17. Tyci, tyci, malutki 150

 19. Utwórz rzeczownik 152

 20. Słowo w słowie 153

 21. Co lubi Lucek? 154

 22. Przysłowia ze zwierzętami 155

 23. Przysłowia z „ż” 156

 24. Kto narobił tego bałaganu? 157

 25. Co to za zasada? 158

 26. Równania ortograficzne 159

 27. Która końcówka? 160

 28. Wykreślanka 161

 29. Pozytywne i negatywne 162

 30. Krzyżówka z „ó” 163

 Bibliografia 164

 Masz mądre, zdolne dziecko

Jeśli przebiegłeś niedbale wzrokiem powyższy nagłówek, to wróć, proszę, i przeczytaj go jeszcze raz – w skupieniu, z pełną świa­domością znaczenia tych słów. Gdyby czasem Twój wewnętrzny głos odezwał się w tym momencie, próbując podważyć prawdziwość tego stwierdzenia: „Tak, ale...”, „Niezupełnie, bo...” – przystopuj go i po­wiedz stanowczym głosem: Nie ma żadnego „ale”. Mam mądre, zdolne, wspaniałe dziecko”. Jest to chyba najważniejsza prawda, ja­ką trzeba sobie uświadomić, przystępując do edukacji swojej pocie­chy.

Każde dziecko rodzi się mądre i inteligentne. Jeśli masz co do tego wątpliwości, odsyłam Cię do innej swojej publikacji – "Inteli­gencja Twojego dziecka", gdzie dość szczegółowo wyjaśniam, skąd ta pewność, że każdy nowo narodzony dzieciaczek jest posiadaczem umysłu o niesłychanych możliwościach. To, jak te możliwości zosta­ną wykorzystane, zależy od rodziców i opiekunów malucha. Od tego, jakie mu zapewnią warunki rozwoju fizycznego, intelektualnego, du­chowego i emocjonalnego. Od tego, czy znajdą czas i chęci, by po­znać swoją pociechę, by zdobyć wiedzę na temat jej rozwoju, by dostarc­zać jej różnorodnych wartościowych bodźców, które spełnią tę samą rolę w rozwoju umysłu, co katalizator w przebiegu reakcji chemiczn­ej (tym, którzy nie przepadali za chemią, podpowiem, że katalizator przyspiesza i ułatwia procesy chemiczne :-)).

Skoro sięgnąłeś po tego ebooka, gratuluję Twojemu dziecku – ma wspaniałego rodzica. Takiego, który szuka sposobów, by mu pomóc i który wykazuje autentyczne zainteresowanie jego osiągnię­ciami. Jest to bardzo cenne, szczególnie w świecie, gdzie każdy ro­dzic jest zabiegany, często przemęczony i z trudem znajduje czas i si­ły, by BYĆ z dzieckiem, uczestniczyć w jego życiu i Wspierać w różnych szkolnych i życiowych potyczkach.

Cieszę się, że będę mogła Ci pomóc choćby w jednej z takich potyczek – w zmaganiach z meandrami polskiej pisowni. Mam na­dzieję, że z moją pomocą sprawisz, że Twoje dziecko polubi ortogra­fię i nawet jeśli nie ma zacięcia do nauk humanistycznych, to poradzi sobie z prawidłową pisownią i z dumą będzie Ci pokazywać wysokie oceny z dyktand i innych prac pisemnych z języka polskiego.

Czytając tego ebooka, nie omijaj żadnego rozdziału. Wbrew po­zorom rozdziały o nastawieniu i motywacji są równie ważne jak roz­działy pokazujące konkretne techniki nauczania zasad ortograficz­nych. Po przeczytaniu całości nie zwlekaj i przejdź od razu do zabaw ortograficznych z dzieckiem, wykorzystując poznane techniki w praktyce. I niech zawsze towarzyszy Ci ta myśl:

Masz naprawdę mądre i zdolne dziecko.

 Jeśli nauka ma być skuteczna

 Sprzyjająca atmosfera

Chcąc, by dziecko uczyło się szybko i skutecznie – czy to orto­grafii, czy czegokolwiek innego – trzeba mu zapewnić w domu wła­ściwą atmosferę. Dziecko musi czuć się kochane – bez względu na osiągane wyniki. Kochamy dziecko po pro­stu za to, że jest – i otwarcie mu o tym mówimy. Okazujemy mu sta­le, że jest dla nas ważne i że może liczyć na naszą miłość, nawet jeśli nie będzie przynosić do domu piątek, wyróżnień i dyplo­mów.

Jeśli bowiem chłopiec czy dziewczynka wyczuje, że miłość ro­dziców uzależniona jest od tego, jak on czy ona radzi sobie w nauce i w życiu, to wkrótce zacznie mieć poważne problemy natury emocjo­nalnej, które sprawią, że motywacja do nauki będzie niska, proces zapamiętywania zaburzony i w efekcie dziecko zacznie mieć proble­my nie tylko w nauce, ale również może zacząć sprawiać problemy wychowawcze.

Zatem pierwsza i naczelna zasada to bezwarunkowa miłość. Kolejna ważna sprawa – dzieci nie mogą się uczyć pod silną presją. Jeśli stawiamy im wysokie wymagania i surowo sprawdzamy stopień ich realizacji, a na dodatek stosujemy kary, jeśli dziecko nie spełnia naszych wymagań (uwaga: posępna mina czy nadmierne okazywanie rozczarowania to też jest kara!), jeśli to jest właśnie nasz sposób na edukację dziecka, to zapomnijmy o dobrych efektach. Owszem, jeśli dzieciak jest wybitnie uzdolniony, to być może poradzi sobie z wygó­rowanymi wymaganiami rodziców, ale działania takie zrujnu­ją je­go psychikę i – mimo świetnych ocen w szkole – będzie miał w przy­szłości problemy z osiągnięciem prawdziwych sukcesów w ży­ciu, problemy z samym sobą czy z komunikacją z innymi ludźmi.

Dlatego – podkreślam to zawsze – nie stawiaj dziecku wyma­gań, które rodzą frustracje, strach przed karą, lęk przed spra­wieniem rodzicom zawodu, poczucie winy w przypadku niepowo­dzenia. W za­mian za to wyrażaj całym sobą swoje pozytywne oczekiwania wobec dziecka, czyli głęboką wiarę i przekonanie, że jest zdolne, wspaniałe, że ma w sobie dużo cennych zalet – i ucz je jedno­cześnie, jak te zale­ty wykorzystać, by się przełożyły na przyszły suk­ces (poprzez zachę­canie do wytrwałości, systematyczności, stałego poszerzania wiedzy, stawiania sobie celów itp.). Jeśli coś nie wyjdzie i wynik będzie znacznie niższy od oczekiwanego, okaż dziecku swoje zainteresowa­nie i chęć pomocy, zastanówcie się wspólnie, co można zrobić, by ten wynik poprawić.

Uwierz mi – a wiem to z własnego matczynego doświadczenia :-) – dziecko, które:


 • wie, że rodzice w nie wierzą i są przekonani, iż jest zdolne do osią­gania wspaniałych rzeczy,

 • ma pewność, że w przypadku niepowodzenia nie zostanie ukarane odrzuceniem, brakiem miłości czy czułości,


będzie starało się samo za wszelką cenę sprostać tym oczekiwaniom. W ten sposób powstanie jego własna WEWNĘTRZNA motywacja, która jest o wiele bardziej skuteczna niż motywacja ZEWNĘTRZNA (np. strach przed karą).

Przystępując więc do nauki ortografii, przyrzeknij sobie, że bez względu na to, czy Twoje dziecko szybko osiągnie upragnione przez Ciebie efekty, czy też będzie potrzebowało więcej czasu, będziesz miał zawsze dla niego w zanadrzu ciepły, życzliwy uśmiech. Obiecaj sobie, że wykażesz maksimum cierpliwości, by swoje dziecko lepiej poznać i ustalić, które metody są dla niego najskuteczniejsze. I wreszcie – że nie zwątpisz w to, że MASZ MĄDRE DZIECKO. Daj odczuć synkowi czy córeczce, że ma w Tobie pełne oparcie i że bę­dziesz je mocno kochać nawet wtedy, gdy po raz dziesiąty napisze góra” przez u” zwykłe. Nawiasem mówiąc – jeśli zastosujesz metod­y, o których będę pisała, wątpię, żeby taka sytuacja zaistniała :-).

Kolejna ważna sprawa – trzeba zbudować w dziecku odpowied­nie nastawienie do nauki. Błagam, nie zaczynaj uczenia ortografii od takiego wstępu:

Wiesz, Mateuszku, język polski jest bardzo trudny i ma w so­bie wiele pułapek... Jest tyle reguł, o których trzeba pamiętać, a jesz­cze więcej wyjątków. Nie wiem, jak Ty sobie z tym wszystkim pora­dzisz... Spróbuję Cię nauczyć paru zasad, choć nie jestem pewna, czy coś z tego zapamiętasz. Przygotuj się na to, że nie będzie łatwo.

Co dziecko wyniesie i zapamięta z takiej „przemowy”? Że orto­grafia jest bardzo trudna i skomplikowana i że najprawdopodob­niej nie da sobie z tym rady. I jaki będzie efekt? Że faktycznie sobie z nią nie poradzi! A czyja to będzie wina? Hm... Dajmy sobie spokój z ob­winianiem :-). Poświęćmy lepiej czas na szukanie lepszych rozwią­zań.

Warto przysłuchać się temu, co się mówi do dziecka, bo treść naszych przekazów (zarówno ta wypowiedziana, jak i ta ukryta w na­szej mowie ciała) ma na dziecko kolosalny wpływ.

Jak więc inaczej można zacząć przygodę z ortografią, jeśli chcesz zrobić to lepiej? Chociażby tak:

Wiesz co, Mateuszku? Mam dla Ciebie propozycję. Pobawi­my się teraz w naukę ortografii. Ortografia to zasady pisowni wyra­zów. Nasz język pod tym względem jest naprawdę fascynujący. Sam zo­bacz. Jeśli napiszemy jeżyk” przez „zet z kropką, to otrzymamy małe kolczaste zwierzątko, które dobrze znasz. A wiesz, co się stanie, jeśli „zet” z kropką zamienimy na „er-zet”? Z kolczastego zwierząt­ka zrobi się ptak. Wiesz, jak wygląda jerzyk? Poszukamy za chwilę w Google. Jak myślisz, jak można zapamiętać, że ten z kolcami to przez „ż”, a ten ze skrzydłami to przez „rz”? Może utworzymy jakieś skojarzenie?

I tak dalej – metodę skojarzeń poznasz w dalszej części ebooka. Jak sądzisz, czy po takim wstępie dziecku w ogóle przejdzie przez głowę myśl, że nauka ortografii jest uciążliwa i nudna? Z pewnością nie.

Mówiąc więc do dziecka, używaj sformułowań:


 • jakie to ciekawe”, a nie: jakie to trudne”;

 • „jakie to fascynujące”, a nie: „jakie to skomplikowane”;

 • „pobawimy się w naukę ...”, a nie: „musisz się nauczyć...”;

 • „szybko sobie z tym poradzisz”, a nie: „nie wiem, czy dasz sobie z tym radę...”;

 • powiem Ci pewną ciekawostkę”, a nie: „poznasz teraz pierwszą zasadę” itd.


Myślę, że wiesz już, o co w tym chodzi. Dziecko musi mieć PO­ZYTYWNE nastawienie, wiarę w swoje możliwości, przekonanie, że to, czego się uczy, jest ciekawe i na tyle proste, że bez problemu sobie z tym poradzi. Takie nastawienie to już połowa sukcesu.

Zresztą – pojęcia „łatwe” i „trudne” to pojęcia względne. Dam Ci prosty przykład. Wyobraź sobie, że jakiś Iksiński nie uczył się jesz­cze angielskiego i pyta mnie, czy to łatwy język. A ja mu na to:

No... Wiesz, ma aż szesnaście czasów gramatycznych. Cztery te­raźniejsze, dwa przeszłe, dwa zaprzeszłe, cztery przyszłe i cztery przyszłe w przeszłości... Sam rozumiesz...

A oto inna wersja odpowiedzi:

Angielski? Podam Ci przykład. Wiesz, jak jest po angielsku „duże piłki”? Big balls. A „dużych piłek”? Big balls. A „dużym pił­kom”? Big balls. A „dużymi piłkami”? Big balls. Sam widzisz – zero końcówek.

Pewnie domyślasz się, jakie zdanie o angielskim będzie miał delikwent po pierwszej odpowiedzi, a jakiego przekonania nabierze po drugiej wersji. Oczywiście każda z tych odpowiedzi to tylko część prawdy, ale w zależności od tego, którą część ten ktoś usłyszy, to albo nauczy się tego języka stosunkowo szybko i bez większych trudności, albo też będzie się męczył, chcąc nauczyć się choćby podstaw.

I na koniec jeszcze jedna – może najważniejsza – zasada:

Jeśli coś dziecku nie wychodzi i ciągle ma trudności z pisownią wyrazów, nie szukaj winy w dziecku, tylko w me­todzie. Dobrze sobie zapamiętaj tę zasadę, jeśli chcesz, by Twoje dziecko uczyło się efektywnie. Nigdy nie zakładaj, że dziecko jest ma­ło zdolne i dlatego ma trudności w nauce. Raczej bądź pe­wien, że metoda nauki jest zła i po prostu wypróbuj inną. W tym ebooku po­znasz wiele metod i będziesz mógł je wszystkie z dzieckiem przete­stować.

 Motywacja

To nie jest żadna nowość, że uczymy się lepiej i efektywniej, je­śli mamy w sobie wystarczająco dużo motywacji. Ale mimo że ta prawda jest powszechnie znana, to jest w praktyce niedoceniana.

Nauka to nie jest sztuka dla sztuki. Uczymy się W JAKIMŚ CE­LU. Chcemy ODNIEŚĆ z tego JAKĄŚ KORZYŚĆ. Tylko wtedy przy­swajanie wiedzy ma sens, sprawia nam przyjemność, jest dla nas procesem stosunkowo łatwym i przynoszącym dobre efekty.

Co może stanowić motywację dla dziecka? Tu być może Cię za­skoczę, ale nie ma dla niego większej motywacji niż duma i radość okazywana spontanicznie przez mamę czy tatę. Dzieci są w stanie wiele zrobić, by zadowolić swoich rodziców, by zobaczyć ich uśmiech czy wyraz podziwu na twarzy. Nie poprzestawaj więc na zdawkowym „dobrze”, nie przechodź obojętnie obok postępów dziecka. Jeśli dziecko będzie widzieć, ile radości sprawia Ci swoimi osiągnięciami, jeśli doświadczy tego, że zauważasz i doceniasz jego wysiłki, będzie wszelkimi siłami dążyć do tego, byś był jeszcze bardziej dumny.

Wielu rodziców marnuje ten potencjał, jaki kryje się w okazy­waniu autentycznej, nieskrywanej dumy i w entuzjastycznym wyra­żaniu pochwał, chwaląc dziecko bardzo rzadko – by go „nie zepsuć”. Smutek mnie ogarnia, gdy widzę takich rodziców, bo nigdy nie będą mieli okazji przekonać się, jakie możliwości tkwią w ich dzieciach...

Możemy też motywować dziecko na inne sposoby. Jeśli na przykład nauczyciel zadał dzieciom porcję słówek z „u” i „ó”, każąc przygotować się do dyktanda, poproś dziecko o małą wizualizację (nie musisz mu mówić, że to będzie wizualizacja :-)):

Aniu, wyobraź sobie, jak pani oddaje kartki ze sprawdzonym dyk­tandem i na twojej nie ma ani jednego błędu. Dyktando czyściut­eńkie, bez czerwonych uwag, a pod nim piątka... Byłoby super, praw­da? Pani na pewno by cię pochwaliła przed całą kla­są... I koleżanki pewnie by ci trochę zazdrościły... Jak byś się wte­dy czuła?”.

Dajcie sobie chwilę i porozmawiajcie o tej wyobrażonej sytu­acji. Niech dziecko dokładnie sobie zwizualizuje tę scenę, poczu­je wyraźnie smak szkolnego sukcesu, zobaczy w wyobraźni pełen podziw­u wzrok swojej pani od języka polskiego. Taka wizualizacja przynosi bardzo dobre efekty – nie tylko motywuje, ale też daje po­czucie, że to, co się chce osiągnąć, jest realne. Programujemy wtedy umysł na dążenie do pozytywnego wyniku.

Możemy też zachęcić dziecko do wyobrażenia sobie, jak pisze list np. do cioci Heli i ta, otrzymawszy go, jest mile zaskoczona i zdu­miona, jak siostrzenica potrafi bezbłędnie pisać.

A może znalazłbyś jakiś przykład z własnego doświadczenia ży­ciowego (czy też z opowiadań innych albo z literatury czy filmów), jak to bezbłędne napisanie jakiejś pracy przydało się np. w zdobyciu nagrody w konkursie, w zdobyciu świetnej pracy, w wydaniu książki, w dostaniu się do wymarzonej szkoły itp.? Opowiedz o tym krótko dziecku, bez zbędnego „kadzenia” i moralizowania :-).

Możesz też obiecać, że jeśli z dyktanda będzie ocena co naj­mniej dobra, to pójdziecie razem na lody lub film do kina. A jeśli dziecku się nie powiedzie? Wtedy i tak idź z nim na lody w nagrodę za włożony wysiłek i starania (jeśli faktycznie widziałeś, że syn czy córka włożyli w przygotowania dużo czasu i pracy). Warto wynagradzać nie tylko wyniki, ale również trud i starania.

Nie nagradzaj dziecka pieniędzmi. Niech nagrodą będzie raczej wspólnie spędzony czas (w kawiarni, w kinie, na meczu, koncercie czy na wycieczce), przygotowanie dziecku jego ulubionej potrawy, pozwolenie mu jednorazowo na dodatkową godzinę przy komputerze (to ostatnie oczywiście nie zda egzaminu w przypadku dzieci, które mogą siedzieć przed komputerem, ile chcą – mam nadzieję, że u Cie­bie tak nie jest).

Najważniejsze jest to, co pisałam na początku – dla dziecka (a mówimy tu o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym) największą motywacją jest radość i duma otwarcie i spontanicznie okazywana przez rodzica. Wykorzystaj to – tym bardziej że to Cię nic nie będzie kosztować.

 Metody nauki

 Emocje i zmysły

 1. Angażowanie emocji

Nauka ortografii to przede wszystkim proces zapamiętywania. Skoro tak, to warto wiedzieć, jak ten proces usprawnić.

Ponieważ ta część mózgu, która jest naszym ośrodkiem pamię­ci (hipokamp), jest również odpowiedzialna za nasze emocje, to rola emocji w procesie zapamiętywania jest niezwykle ważna. To właśnie dlatego nie możemy nic zapamiętać wtedy, gdy się boimy, jesteśmy spięci, ogarnięci smutkiem, złością czy innymi negatywny­mi emocja­mi. Mówi się, że strach ściska gardło, ale także blokuje do­stęp do na­szych zasobów pamięciowych.

Emocje pozytywne natomiast sprawiają, że zapamiętujemy szybko i na dłużej. Gdy jesteśmy pogodni, zrelaksowani i nie mamy w danej chwili żadnych trosk, odczuwamy pewną świeżość umysłu, a nauka przychodzi nam łatwo i sprawia przyjemność. Jest to jeden z powodów, dla których tak skuteczna jest nauka przez zabawę.

Jak to wykorzystać w nauce ortografii? Zadbaj o to, żeby była wesoła. Jeśli nie masz nastroju, wkurzył Cię w pracy szef, jesteś prze­męczony, rozdrażniony – daj sobie w takim dniu spokój z ucze­niem dziecka. Będzie to bowiem czas zupełnie bezproduktywny i stracony. Dziecko wyczuwając Twoje negatywne nastroje, przejmie je po części i niewiele zapamięta. Co gorsze, może się w ogóle zrazić do nauki z Tobą (czy to ortografii, czy czegokolwiek innego).

Dlatego przystępujcie do nauki, gdy oboje jesteście rozluźnieni, wymyślajcie zabawne przykłady, wplątujcie w naukę żarty i śmiejcie się jak najczęściej. Zabawy w skojarzenia, które opisuję dalej, dają ku temu mnóstwo możliwości.

 Metody mnemotechniczne

Czasami dziecko, choć zna teorię i zasady, uparcie pisze jakiś wyraz niepoprawnie. Albo zdarza się – i to nierzadko – że pisownia wyrazu nie jest w żaden sposób logicznie uzasadniona i nie daje się przyporządkować żadnej regule. W takich przypadkach znakomicie sprawdzają się metody mnemotechniczne.

Mnemotechnika to nie jest wynalazek obecnego stulecia. Sto­sowali ją już starożytni Grecy, a ci, którzy znali jej tajniki, zadzi­wiali innych swą niezwykłą – nadludzką wydawałoby się – pamięcią. Sa­mo słowo zresztą wywodzi się z mitologii greckiej – Mnemozyna bo­wiem to w starożytnej Grecji bogini pamięci.

Metody mnemotechniczne opierają się głównie na wykorzystyw­aniu wyobraźni, wizualizacji i skojarzeń. Nasz mózg myśli obrazami, a każdy obraz może stać się swoistym „ha­kiem”, który przywołuje na myśl inny obraz, mniej lub bardziej lo­gicznie z nim powiązany. Pokażę to na prostym przykładzie.

Jesteś na basenie i widzisz dziewczynkę w ślicznym stroju ką­pielowym. To Ci przypomina, że Twoja córka ma w przyszłym tygo­dniu urodziny, można by jej sprawić jakiś ładny strój. Zasta­nawiasz się, czy urządzić dla niej przyjęcie. Na pewno nie zaprosicie tej kole­żanki, która tak ostatnio dokuczała Twojej córce. A w ogóle przydało­by się pójść do szkoły i porozmawiać o tych nieprzyjemnych incyden­tach z wychowawczynią. Ciekawe, czy ta wychowawczyni sama ma dzieci? Nie jest atrakcyjna wizualnie, więc może nawet jest samotna... Ciekawe, czy ilość zawieranych małżeństw ma jakiś zwią­zek z ilością ładnych kobiet „na rynku matrymonialnym”? I tak sobie w myślach przeskakujesz z tematu na temat, pływając ciągle w tym samym basenie, w którym zobaczyłaś dziewczynkę w ślicznym stroju :-).

Żeby sobie uzmysłowić przewagę obrazów nad słowami, które ze swej natury – podobnie jak cyfry – mają abstrakcyjną formę, wy­starczy przeprowadzić następujące ćwiczenie. Wypisz dziecku li­stę np. dwunastu słów do zapamiętania. Daj mu tę listę na pół minu­ty i poproś, by starało się zapamiętać jak najwięcej elementów. Po­tem niech je wymieni z pamięci. Ile zapamiętało? Innym razem połóż na stole dwanaście przedmiotów lub dwanaście obrazków przedstawia­jących jakieś przedmioty, prosząc o ich zapamiętanie. Pozwól dziec­ku przyjrzeć się im przez pół minuty, a następnie zasłoń je. W któ­rym przypadku za­pamiętało więcej? Jestem pewna, że obrazy zapa­miętało szybciej i lepiej.

Istotą pamięci jest głównie kojarzenie i łączenie ze sobą róż­nych elementów. To, ile zdołamy zapamiętać, zależy w znacznym stopniu od słów-kluczy i właściwie użytej wyobraźni. Dlatego tak skuteczne są wszystkie metody wykorzystujące grę skojarzeń.

Zanim przejdę do przedstawienia różnych metod mnemotech­nicznych, chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to, co jest istotne przy tworzeniu pomocnych obrazów czy skojarzeń. Jakie skojarzenia są skuteczne i sprzyjają efektywnej nauce? Oto kilka podstawowych zasad:


 • powinny to być skojarzenia wywołujące pozytywne emocje, negatywne bowiem blokują nasz dostęp do zasobów pamięcio­wych (pamięć wypiera to, co dla niej nieprzyjemne);

 • należy zadbać o to, by tworzone w wyobraźni obrazy były maksym­alnie żywe, barwne, wyraźne i szczegółowe;

 • niech to nie będą obrazy statyczne, lecz dynamiczne, peł­ne ruchu;

 • szukajmy skojarzeń zabawnych, absurdalnych czy non­sensownych, takich, które przywołują nam na twarz uśmiech rozbawienia – umysł nie przywiązuje wagi do rzeczy szarych, prze­ciętnych, mieszczących się w tzw. normie, zapamiętuje to, co dziwne, niespotykane, śmieszne, wyolbrzymione, pełne przesady i humoru;

 • niech będą to obrazy bogate w doznania zmysłowe, uak­tywniające różne kanały sensoryczne (nie tylko wzrok, ale i słuch, węch, dotyk).


Pamiętaj o tych zasadach, stosując techniki opisane w dalszej części ebooka.

Metody mnemotechniczne mogą na początku wydawać się dziwne lub trudne do zastosowania. Wystarczy jednak po prostu wy­próbować ich skuteczność, a potem ćwiczyć regularnie ich wykorzy­stywanie, aby stały się dla nas narzędziem w pełni automatycznym, działającym przy niewielkim udziale świadomości i praktycznie bez wysiłku z naszej strony. Mają one bardzo wiele zalet – angażują i roz­wijają wyobraźnię, ćwiczą skupienie uwagi, pobudzają twórcze my­ślenie i uczą znajdywania nieszablonowych rozwiązań.

Nie musisz stosować metod skojarzeniowych do wszystkich słów, których dziecko się uczy. Są przecież wyrazy, których pisownia wchodzi dziecku do głowy „mimowolnie” i żadne pomocnicze pod­pórki nie są potrzebne. Mnemotechnika okazuje się przydatna szcze­gólnie wtedy, gdy Twój syn czy córka mają trudności z zapamiętan­iem pisowni określonych wyrazów i uporczywie piszą je z błędem. Zastosowanie skojarzeń w tych właśnie przypadkach da szybko do­bre i długotrwałe efekty.

I jeszcze jedno. Poznasz za chwilę cały szereg metod mnemo­technicznych, ale to nie znaczy, że masz je bezwzględnie WSZYST­KIE stosować. Sam zauważysz, że do niektórych słów na­daje się le­piej pierwsza technika, a z kolei do innych bardziej sku­teczna okaże się druga czy trzecia. Poza tym wypróbowując je w praktyce, zauwa­żysz, że jedne metody dziecko będzie lubiło bar­dziej, inne mniej. Znając jednak je wszystkie, będziecie z dzieckiem wyposażeni w swo­istą „walizeczkę z narzędziami” :-) i sami zdecy­dujecie w określonym momencie, które narzędzie będzie w danym przypadku najlepsze.

 3. Łańcuchowa metoda skojarzeń

Łańcuchowa metoda skojarzeń to kolejny sposób na szybsze zapamiętywanie. Najlepiej sprawdza się wtedy, gdy mamy w ręce dłuższą listę jakichś elementów (np. listę zakupów, szereg kolejnych wydarzeń historycznych, listę rzeczy do zrobienia) i listę tę musimy lub chcemy szybko i sprawnie zapamiętać.

Można tę metodę swobodnie zaadaptować także do nauki orto­grafii, a w jaki sposób – dowiesz się już za chwilę.

Na czym polega ta technika? Łańcuchowa metoda skojarzeń to łączenie elementów listy w ciąg skojarzeń, w swojego rodzaju histo­ryjkę – logiczną (każdy obraz wynika z poprzedniego), ale zara­zem śmieszną i absurdalną, co pozwoli na uzyskanie wysokiej trwa­łości tychże skojarzeń w naszej pamięci. Zastanawiasz się pewnie, jak to się ma do nauki ortografii.

Otóż załóżmy, że Twoje dziecko otrzymało 30 słówek, których pisowni ma się nauczyć. Są to różne słowa: z „u”, „ó”, „ż”, „rz”, „h” i „ch”. Jeśli ma się wyuczyć słówek z jakiegoś tekstu z podręcznika, to wypisujemy trudne słowa i mamy również materiał do nauki.

Gromadzimy listę słówek z jednym wybranym ortogramem (proponuję, by w pierwszej kolejności były to wyrazy z „ó”). Pomijam­y te słowa, których pisownia jest dla dziecka oczywista ze względu na to, że łatwo może wymienić „ó” na „o” lub po prostu pa­mięta to słowo z innego kontekstu.

Mając przed sobą listę trudniejszych słów z „ó” (ważne, żeby nie znalazło się tam przez przypadek żadne słowo z „u”), dziecko tworzy historyjkę, w której każde słówko z listy pojawia się w wyniku następujących po sobie skojarzeń. Jeden obraz jest następstwem po­przedniego, cała historyjka powinna być zabawna, żywa, odwołująca się do wielu zmysłów, a jej głównym bohaterem może być samo dziecko. To wszystko sprawi, że cały ciąg skojarzeń – a wraz z nią każdy element z listy – zostanie dobrze zapamiętany.

Najlepiej pokażę to na przykładzie. Zakładamy, że lista wyra­zów do wyuczenia z „ó” zawiera takie elementy:

wróbel, pagórek, król, półka, spóźnić się, tchórz, kłótnia, źródło, żółty, próbować

Mamy więc 10 słów z „ó”, zupełnie ze sobą niezwiązanych (a przynajmniej tak nam się wydaje na pierwszy rzut oka :-)). Two­rzymy historyjkę, w której pojawiają się sukcesywnie kolejne słowa, a całość tworzy logiczny ciąg. Przedstawię Ci przykładową opowieść, ale Twoje dziecko, używając własnej wyobraźni i fantazji, może utworzyć zupełnie inną.

Był sobie mały, szary wróbelek. Przyśniło mu się, że jeśli do­trze na sam szczyt wysokiego pagórka, wznoszącego się na skraju miasta, to zostanie królem ptaków. Warunek był taki, że nie mógł tam po prostu dolecieć. Musiał dojść na własnych nóżkach. Pagó­rek był wysoki, ale zostać królem ptaków – to było coś! Ruszył więc w górę, podskakując na obu nóżkach, jak to wróbelki mają w zwy­czaju. Zmęczył się bardzo i pot ściekał mu z główki. Nie dawał ra­dy, musiał odpocząć. Zobaczył nad sobą coś w rodzaju półki skal­nej. Ze ściany pagórka wystawał płaski kamień i to on tworzył na­dającą się do odpoczynku kamienną półkę. Skoczył na nią, przy­siadł i nabrał sił. Po kilku chwilach ruszył dalej. Mozolnie wszedł na sam szczyt, a tam siedział już gołąb w koronie. „Spóźniłeś się, spóźniłeś!” – zaskrzeczał pogardliwie gołąb. Skrzeczał dziwnie, jak papuga. „Spóźniłeś się i ja zostałem królem!”.

„Stawaj do walki!” – zaćwierkał oburzony wróbel. Nie zamier­zał oddać pola tak łatwo. Gołąb nie zareagował. „Ty tchó­rzu, boisz się walczyć?!” – wrzasnął wróbel. „Jak taki tchórz może zostać królem?” Rozpoczęła się prawdziwa kłótnia. Wróbel prze­krzykiwał gołębia, a ten nie pozostawał mu dłużny, wściekle skrze­cząc jak papuga. W końcu od tej kłótni zaschło im w gardle, podle­cieli więc do źródła, które było w pobliżu. W źródełku spo­dziewali się pysznej, zimnej, czyściutkiej wody. Już mieli się napić, gdy zauważyli, że w źródle zamiast wody znajduje się jakaś żółta, gęsta ciecz. Tak żółtej wody nigdy nie wiedzieli, ale może to nie była woda? Postanowili spróbować, co to takiego. Skłócone ptaki pochyliły ostrożnie dzioby nad wodą i – choć trochę się bały – spróbowały. Ta żółta, gęsta ciecz to nie była woda, tylko pyszny, słodki, żółty miód!

Nie jest ważne, by ta historyjka była stworzona pięknym, po­prawnym stylistycznie językiem. Ważne, by dziecko tworząc ją (lub ewentualnie słuchając Twojej), widziało wyraźnie w wyobraźni, na ekranie swojego umysłu, cały przebieg wydarzeń.

Potem jeszcze raz, patrząc na listę, powtarzamy – tym razem w skrócie – utworzony ciąg skojarzeń:

Wróbel musiał wejść na pagórek, żeby zostać królem. Gdy był zmęczony, odpoczął na kamiennej półce. Gdy wszedł na szczyt, usłyszał skrzeczącego gołębia – „Spóźniłeś się! Spóźniłeś!”. Gdy gołąb nie chciał z nim walczyć o tron, wróbel krzyknął „Ty tchórzu”. Rozgorzała kłótnia, po której tak im zaschło w gardle, że musieli się napić wody ze źródełka. Tam jednak nie było wody, tylko żółta ciecz. Spróbowali niepewnie. Był to miód.

A teraz przerwij czytanie i nie patrząc w tekst, odtwórz całą li­stę 10 wyrazów z „ó”. Jeśli czytałeś uważnie i widziałeś w wyobraźni historię wróbelka, to odtworzysz tę listę bez problemu. Równie łatwe będzie to dla Twojego dziecka. Odtwarzając w myślach kolejne wyda­rzenia, wymieni na głos wszystkie słowa z „ó”. Co więcej – metoda ta okaże się tak samo skuteczna, jeśli tych słów nie będzie 10 tylko 20, 50 czy 100. Nie wierzysz? Po prostu sprawdź. Ja już przepytywałam dziecko z listy liczącej 100 słów, więc wiem, co mówię :-). Nie służyło to akurat w tym przypadku nauce ortografii, ale metoda będzie sku­teczna bez względu na to, w jakim celu i jakiej listy się uczymy. Trzeba tylko pamiętać o podstawowych zasadach tworzenia skojarzeń, o których pisałam wcześniej.

Dziecko zapamięta, że historia z wróbelkiem dotyczyła „ó” i pi­sząc na dyktandzie czy w innej pracy słowo „pagórek”, przypomni so­bie wróbelka wspinającego się na pagórek i nie zrobi w tym słowie błędu.

Podobnie należy postąpić z listą wyrazów z „rz” czy „h”.

Metoda ta sprawdziłaby się także znakomicie w przypadku wy­razów, w których występuje na przykład jednocześnie „rz” i „ż”, np.

krzyż, rzeżucha, przerażony, krzyżówka, skrzyżowanie, przeżyć, wybrzeże, uprząż

Ułożywszy sobie łańcuszek skojarzeń, będzie w przyszłości pa­miętać, że są to słowa, w których pierwsze jest „rz” a drugie „ż”.

Jeśli przy odtwarzaniu historyjki okaże się, że dziecko stale po­mija jakiś element, oznacza to, że skojarzenie było nieodpowied­nie, za mało wyraziste czy niewynikające logicznie z przebiegu wyda­rzeń. Trzeba wtedy wymyślić jakieś lepsze skojarzenie, dodać być może trochę humoru lub intensywnego zapachu, albo charaktery­stycznego dźwięku, lub w inny sposób podkreślić istotność tego elementu dla przebiegu całego zdarzenia.

Na przykład w mojej historyjce o wróbelku gołąb skrzeczy jak papuga (choć nikt z nas nie słyszał pewnie skrzeczącego gołębia :-)). Wykorzystany został w ten sposób pewien element zaskoczenia oraz charakterystyczny dźwięk. Wszystko po to, by słowa „Spóźniłeś się, spóźniłeś!” stały się w naszym umyśle bardziej wyraziste i tym sa­mym – lepiej zapadły w pamięć. I zapadną, o ile tworząc w wyobraź­ni ten obraz, postaramy się usłyszeć to nieprzyjemne, świdrujące uszy skrzeczenie.

 Zestaw arkuszy do wydruku

W tej ostatniej części ebooka znajdziesz różne ćwiczenia i zaba­wy ortograficzne, które przygotowałam z myślą o dzieciach w wieku od 6 do 12 lat. Możesz wykorzystać je w domu do powtórek ze swoim dzieckiem lub – jeśli jesteś nauczycielem – możesz wykorzystać je w klasie. Zarówno ja, jak i wydawnictwo wyrażamy zgodę na to, by arkusze te mogły być drukowane (wielokrotnie w razie potrzeby) i rozpowszechniane w dowolnych ilościach, pod warunkiem zacho­wania w stopce adresów internetowych Wydawnictwa Złote Myśli oraz serwisu SuperKid.pl, którego jestem twórcą i redaktorem.

Dzięki ćwiczeniom „wielokrotnego użytku” będziesz zawsze miał pod ręką potrzebne ćwiczenia, by powtórzyć i utrwalić z dziec­kiem pisownię wyrazów. Mają one dużą przewagę nad książeczkami kupionymi w księgarni, które to przeważnie lądują bezpowrotnie w koszu po przerobieniu ćwiczeń przez dziecko. A przecież do tych samych ćwiczeń można wracać wielokrotnie. Korzystając z różnych przedstawionych tu pomysłów, będziesz mógł również dużo łatwiej ukła­dać własne zadania i wymyślać własne zabawy.

W ćwiczeniach tych pominęłam formę dyktand, bo te możesz znaleźć w wielu książeczkach, które są dostępne w księgarniach. Sku­piłam się raczej na ćwiczeniach, które opierają się na wyobraźni, wspomagają rozwijanie technik pamięciowych oraz wzbogacają zna­cząco zasób słownictwa dziecka i zwiększają jego elastyczność w po­sługiwaniu się słowami. Warto, byś te ćwiczenia wykonywał ra­zem z dzieckiem, wyjaśniając mu znaczenia trudniejszych wyrazów, jeśli takowe się pojawią.

Pamiętaj – najważniejsze jest to, o czym pisałam w pierwszych trzech rozdziałach (nastawienie, motywacja, zmysły, mapy myśli, metody mnemotechniczne). To jest podstawa. Wszelkie inne ćwiczen­ia są jedynie dopełnieniem, służą utrwaleniu pisowni lub ewen­tualnie sprawdzeniu, nad czym jeszcze trzeba popracować.

Mam nadzieję, że moje propozycje ćwiczeń spodobają się za­równo Tobie, jak i dzieciom, a przede wszystkim, że będą pomocne w przyjemnej i skutecznej nauce ortografii.

Trzymam mocno kciuki za to, by Twoje dziecko – jeśli miało ja­kiekolwiek problemy z ortografią – raz na zawsze o nich zapo­mniało :-).

 7. Ni z gruszki, ni z pietruszki

Przeczytaj uważnie poniższe zdania. Niektóre słowa zaplątały się tu chyba przez przy­padek. Wykreśl je i zamień na słowa z „rz” – takie, które będą pasowały do kontekstu.


 1. Ależ to lekarstwo jest dojrzałe! Aż mi się buzia wykrzywia, jak je piję!

 2. Niebo pokryło się nagle ciemnymi chmurami, a w oddali słychać było pioruny. Nieuchronnie zbliżała się majówka.

 3. Nie należy zbierać w lesie nieznanych stokrotek, bo niektóre z nich są na­wet śmiertelnie trujące.

 4. Burczy mi w żebrach – dawno nic nie jadłem.

 5. Zrobiłem dziś w pokoju generalny porządek i nawet zjadłem swój dywan, choć nie bardzo lubię to robić.

 6. Mały piesek turlał i huśtał się w błocie przez dłuższą chwilę i wy­glądał po­tem jak jedno wielkie nieszczęście.


Podpowiedź – tu znajdziesz potrzebne wyrazy:


brzuch tarzać się odkurzać

gorzki grzyby burza


 11. Nie pasuje do reszty? A może jednak...

W każdym rzędzie jeden wyraz nie pasuje tematycznie do resz­ty. Zastanów się, które ze słów nie powinno się w danej grupie zna­leźć, i zakreśl je kółkiem. A potem... wymyśl historyjki, w których znajdzie się cała piątka wyrazów z danego rzędu – także ten, który nie pasuje.


 1. wicher, chmura, zawierucha, chomik, plucha

 2. hałas, hak, harmider, huk, hejnał

 3. żaba, żmija, żyrandol, żubr, żyrafa

 4. jaszczurka, gumka, długopis, globus, lektura

 5. ogórek, głóg, borówka, tchórz, brzózka

 6. strażnik, żongler, łyżwy, żołnierz, strażak

 7. twarz, rzęsy, chrząstka, grzywka, pierzyna

 8. suchar, chałupa, marchew, chleb, chałwa
 24. Kto narobił tego bałaganu?

Poniżej znajdziesz różne polskie przysłowia. Ale – zaraz, zaraz... Coś tu się pomieszało. Ktoś zabrał w każdym z tych przysłów jedno słowo, wstawiając w zamian inne. Czy możesz za­prowadzić tu porządek i przywrócić właściwe słowa?


 1. Gdzie drwa rąbią, tam pieniądze lecą.

 2. Gdzie strażaków sześć, tam nie ma co jeść.

 3. Kłamstwo ma długie nogi.

 4. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej beczki.

 5. Prawdziwego wroga poznaje się w biedzie.

 6. Radość ma wielkie oczy.

 7. Szewc bez spodni chodzi.

 8. Tonący grzebienia się chwyta.

 9. Z dużej kałuży mały deszcz.

 10. Kto wcześnie przychodzi, sam sobie szkodzi.


strach kucharki wióry późno

brzytwa przyjaciel krótki rzeka

chmura butyJak skorzystać z wiedzy zawartej w pełnej wersji ebooka?Więcej praktycznych porad dotyczących tego, jak skutecznie i przy­jemnie nauczyć swoje dziecko ortografii, znajdziesz w pełnej wersji ebooka. Zapoznaj się z opisem na stronie:

http://dziecko-ortografia.zlotemysli.pl/

Spraw, żeby Twoje dziecko polubiło ortografię i radziło sobie z prawidłową pisownią!Polecamy także poradniki:ABC Mądrego Rodzica: Droga do Sukcesu – Jolanta Gajda


Dowiedz się, jak pomóc swojemu dziecku osiągnąć sukces i sprawić, aby było szczęśliwe


Jest to publikacja jedyna w swoim rodzaju - stanowi zbiór praktycznych porad na temat tego, jak zachowywać się na co dzień w stosunku do swojego dziecka, jak reagować na jego zachowania i wypowiedzi. Podaje konkretne przykłady z życia wzięte, co sprawia, że z łatwością możesz opisane metody zastosować u siebie w domu. Będziesz mile zaskoczony(a) rezultatami.

Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie:
http://dziecko.zlotemysli.pl


"Jest to jedno z największych kompendiów dla rodziców, pisane ręką matki. Rodziców, którzy chcą wychować swoje dziecko w sposób mądry, tak by zapewnić dziecku jak najlepszy start w dorosłe życie, autorka wprowadza w arkana wychowania w sposób prosty i czytelny."

Grzegorz Zeber, redaktor serwisu internetowego dla rodziców: www.smyki.pl


Inteligencja Twojego dziecka – Jolanta Gajda


Dowiedz się, jak rozbudzić w Twoim dziecku jego wrodzoną inteligencję i ukryte talenty...


Dzięki niej lepiej poznasz swoją pociechę, dostrzeżesz cechy, które dotychczas umykały Twojej uwadze, zobaczysz to, co autorka widzi w każdym dziecku bez wyjątku – olbrzymi potencjał i niesamowite pokłady możliwości, które tylko czekają na to, by je odkryć i rozwinąć.

Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie:
http://dziecko-inteligencja.zlotemysli.plPolecam tę książkę wszystkim rodzicom, to lektura wręcz obowiązkowa, pomocna w tym, by zauważyć i rozbudzić w dziecku to, co może nam umknąć.”

Piotr Gibulski, 31 lat. inż. elektronikZobacz pełen katalog naszych praktycznych poradników

na stronie www.zlotemysli.pl