Prawa sukcesu. Tom V i Tom VI
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:

Prawa sukcesu” t. V i VI

Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj


Darmowa publikacja dostarczona przez

darmoweebooki24.pl

Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.

© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Obmiński
rok 2010

Data: 17.02.2010


Tytuł: Prawa sukcesu. T. V i VI– fragment utworu

Autor: Napoleon Hill

Tłumaczenie: Małgorzata Zaleska


Projekt okładki: Marzena Osuchowicz

Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna


Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 5

44-100 Gliwice

WWW: www. ZloteMysli.pl

EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl


Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

All rights reserved.

Spis treści

Tom Piąty: Inicjatywa i przywództwo

Inicjatywa i przywództwo 11

Inicjatywa i przywództwo 26

Kara za przywództwo 43

NIETOLERANCJA 112

Tom Szósty: Wyobraźnia

Wyobraźnia 131KARA ZA PRZYWÓDZTWO*

W każdej dziedzinie ludzkich osiągnięć ten, który dotrze tam pierwszy, musi nieustannie żyć w świetle reflektorów, otoczony niesłabnącym zainteresowaniem opinii publicznej. Obojętne, czy przywództwem obdarzony zostanie człowiek, czy jakiś produkt, naśladownictwo i zazdrość nie ustają nigdy.

W sztuce, literaturze, muzyce, przemyśle, nagroda i kara są zawsze takie same. Nagrodą jest powszechne uznanie; karą — ostra krytyka i pomniejszanie zasług.

Kiedy dzieło jakiegoś człowieka stanie się standardem dla całego świata, staje się jednocześnie celem ataków garstki zazdrośników. Jeśli jego działania będą zaledwie mierne, zostawią go w spokoju. Jeśli natomiast stworzy arcydzieło — wprawi w ruch milion oszczerczych języków.

Zazdrość nie ostrzy sobie języka na artyście, którego obraz jest jednym z wielu.

Cokolwiek napiszesz, namalujesz, zagrasz, zaśpiewasz czy zbudujesz — nikt nie będzie próbował cię przewyższyć ani oczernić — dopóki twoja praca nie osiągnie rangi arcydzieła.

Jeszcze długo, długo po tym, jak wykonana zostaje jakaś dobra praca lub wielka praca, masa rozczarowanych i zazdrosnych typów użala się, że czegoś takiego nie da się dokonać.

Złośliwe głosy podnosiły się także przeciw autorowi Praw Sukcesu, zanim tusz zdążył wyschnąć na pierwszych egzemplarzach książek. Pióra zatrute zazdrością rozpętały walkę przeciw niniejszemu autorowi i jego filozofii w chwili, kiedy wydrukowano pierwsze wydanie.

Nikczemne zarzuty stawiano w dziedzinie sztuki naszemu sławnemu Whistlerowi1, nazywając go oszustem i szarlatanem długo po tym, jak świat uznał jego geniusz artystyczny.

Tłumy ciągnęły do Bayreuth, aby uwielbiać kunszt muzyczny Wagnera, podczas gdy grupka tych, których zdetronizował i zastąpił na piedestale, dowodziła ze złością, że żaden z niego muzyk.

Mały światek trwał w twierdzeniu, że Fulton2 nigdy nie zdołałby zbudować łodzi napędzanej parą, a w tym czasie wielki świat tłoczył się na brzegach rzeki, aby zobaczyć, jak jego parowiec przepływa obok.

Niskie, nędzne głosy wołały, że Henry Ford nie przetrwa kolejnego roku, ale ponad i poza hałasem tego dziecinnego gaworzenia Ford spokojnie zajmował się swoimi sprawami; aż doszedł do pozycji najbogatszego i najpotężniejszego człowieka na ziemi.

Przywódcę atakuje się dlatego, że jest przywódcą, a wysiłki podejmowane, aby mu dorównać, tylko potwierdzają jego przywództwo.

Kiedy takiemu naśladowcy nie uda się dorównać, a tym bardziej przewyższyć przywódcy, stara się zamiast tego obniżyć jego wartość lub zniszczyć go całkowicie — ale znowu potwierdza jedynie w ten sposób wyższość tego, co tak usilnie stara się wyprzeć.

Nie ma w tym nic nowego.

Jest to tak stare jak świat i jak ludzkie emocje: zazdrość, strach, ambicja i pragnienie bycia lepszym.

I wszystko to na nic się nie przydaje.

Jeśli przywódca naprawdę przewodzi, pozostaje PRZYWÓDCĄ!

Mistrz poezji, mistrz malarstwa, mistrz pracy fizycznej, każdy z nich po kolei jest atakowany i każdy zatrzymuje swój wieniec laurowy przez wieki.

To, co jest dobre lub wielkie, znajdzie drogę wyjścia na świat, obojętne, jak wielki hałas przeciwników próbowałby to stłamsić.

Prawdziwego przywódcy nie da się oczernić ani zniszczyć kłamstwami zazdrośników, ponieważ wszelkie takie próby powodują jedynie, iż światło reflektorów zwraca się na walory tej osoby. A prawdziwy talent zawsze znajduje rzesze zwolenników.

Próby zniszczenia prawdziwego przywództwa to syzyfowa praca, ponieważ wszystko, co zasługuje na to, aby przetrwać, żyje!

***

Wracamy teraz do dyskusji nad trzecim krokiem procedury, jaką należy zastosować, rozwijając inicjatywę i przywództwo. Ten trzeci krok cofa nas do powtórki zasady zorganizowanego wysiłku, którą opisano w poprzednich częściach tego kursu.

Nauczyliście się już, że żaden człowiek nie może osiągnąć trwałych wyników dalekosiężnej natury bez pomocy i współpracy innych. Nauczyliście się, że kiedy w jakimkolwiek przedsięwzięciu zjednoczy się ze sobą dwie lub więcej osoby w duchu harmonii i zrozumienia, to każda z nich pomnaża swoją moc osiągania celów. Nigdzie jaśniej nie widać dowodów tej zasady niż w przemyśle lub w interesach, gdy istnieje doskonała praca zespołowa między pracodawcą i pracownikami. Gdziekolwiek odnajdziesz taką pracę zespołową, znajdziesz także dobrobyt i życzliwość po obu stronach.

Mówi się, że kooperacja (współpraca) jest najważniejszym słowem w języku angielskim. Odgrywa ważną rolę w sprawach domowych, w stosunkach pomiędzy mężem i żoną, rodzicami i dziećmi. Gra ważną rolę w sprawach państwowych. Tak ważna jest zasada współpracy, że żaden przywódca nie może stać się potężnym ani wytrwać długo, jeśli jej nie rozumie ani nie stosuje w swoim przywództwie.

Brak współpracy zniszczył więcej przedsiębiorstw niż wszystkie inne przyczyny razem wzięte. W ciągu moich dwudziestu pięciu lat praktycznych doświadczeń w prowadzeniu biznesu oraz obserwacji byłem świadkiem zniszczenia firm prowadzących działalność wszelkiego rodzaju — z powodu waśni i niestosowania zasady współpracy. Praktykując prawo, byłem świadkiem niszczenia domów i niekończących się spraw rozwodowych pomiędzy małżonkami, spowodowanych brakiem współpracy. Czytając historię narodów, staje się alarmująco oczywiste, iż brak wysiłków w stronę współpracy był przekleństwem dla ludzkości przez wszystkie wieki jej historii. Sięgnijcie po którykolwiek podręcznik historii i przestudiujcie go, a nauczycie się lekcji o współpracy, która odciśnie niezatarty znak w waszej pamięci.

Wy, wasze dzieci i dzieci waszych dzieci, płacicie i nadal będziecie płacić koszty wojny — najbardziej kosztownej i najbardziej niszczącej wojny, jaką znał świat3, ponieważ narody nie nauczyły się jeszcze, że nie może cierpieć wyłącznie część świata, a reszta świata nie dozna z tego powodu żadnych szkód ani strat.

WYOBRAŹNIA

Możesz to zrobić, jeśli uwierzysz, że możesz!

WYOBRAŹNIA jest warsztatem ludzkiego umysłu, gdzie stare pomysły i uznane fakty mogą być przekształcane w nowe kombinacje i zastosowane w nowych sytuacjach. Nowoczesny słownik definiuje wyobraźnię w następujący sposób:

Jest to akt konstruktywnego intelektu w grupowaniu materiałów wiedzy czy myśli w nowe, oryginalne i racjonalne systemy; umiejętność konstruowania lub kreowania; zawierająca w sobie wyobraźnię poetycką, artystyczną, filozoficzną, naukową oraz etyczną.”

Moc malowania obrazów w umyśle; formowanie szkiców i malunków lub przedstawianie w myślach obiektów czy idei, szczególnie obiektów percepcji zmysłowej i rozumowań matematycznych! Jak również odtwarzanie i łączenie obrazów lub idei z pamięci czy przypominanie wcześniej doświadczonych zdarzeń, zwykle z mniej lub bardziej irracjonalnymi czy nienormalnymi modyfikacjami. Wyobraźnię nazwano twórczą potęgą duszy, ale to jest nieco abstrakcyjne i zagłębia się za bardzo w znaczenie. Bardziej niż to jest konieczne z punktu widzenia czytelnika, który pragnie używać tego kursu jedynie jako środka do osiągnięcia korzyści majątkowych czy monetarnych.

Jeśli opanowałeś i dokładnie zrozumiałeś poprzednie lekcje tego kursu, to wiesz, że materiały, z których budujesz swój określony cel główny, zostały poukładane i połączone w twojej wyobraźni. Wiesz także, że wiara w siebie, inicjatywa i przywództwo muszą powstać w twojej wyobraźni, zanim będą mogły stać się rzeczywistością, ponieważ to właśnie w warsztacie swojej wyobraźni zatrudniamy do pracy zasadę autosugestii, ażeby tworzyła te potrzebne cechy.

Niniejsza część poświęcona wyobraźni może być nazwana „centrum” tego kursu, ponieważ każda inna część prowadzi właśnie do niej, a także używa zasady, na jakiej ona się opiera. Podobnie jak kable telefoniczne prowadzą do centrali, która jest dla nich źródłem mocy. Nigdy nie będziesz mieć określonego celu w życiu, nigdy nie będziesz mieć wiary w siebie, nigdy nie będziesz mieć inicjatywy ani przywództwa, jeśli nie wytworzysz sobie najpierw tych cech w swojej wyobraźni i nie wyobrazisz sobie siebie posiadającego te cechy.

Tak jak dąb rozwija się z zarodka umieszczonego w żołędziu, a ptak rozwija się z zarodka, który leży uśpiony w jajku, tak twoje osiągnięcia materialne wyrosną ze zorganizowanych planów, które stworzysz w wyobraźni. Najpierw jest myśl, potem zorganizowanie tej myśli w idee i plany, następnie przekształcenie tych planów w rzeczywistość. Początek, jak zauważycie, jest w wyobraźni.

Wyobraźnia jest zarazem interpretacyjna i twórcza w swojej naturze. Potrafi badać fakty, pojęcia i idee, a także potrafi tworzyć z nich nowe kombinacje oraz plany.

Poprzez swoją umiejętność interpretacji wyobraźnia posiada jedną zdolność nieczęsto jej przypisywaną; to znaczy rejestrowanie wibracji i fal myślowych wprawianych w ruch poprzez źródła zewnętrzne — tak jak aparat radiowy odbiera fale dźwiękowe. Zasada, dzięki której funkcjonuje ta zdolność interpretacyjna wyobraźni, nazywa się telepatią. Oznacza to komunikowanie myśli z jednego umysłu do drugiego, na długi lub krótki dystans, bez pomocy urządzeń fizycznych czy mechanicznych, w sposób wyjaśniony w części wstępnej tego kursu.

Telepatia jest ważnym czynnikiem dla czytelnika przygotowującego się do efektywnego używania wyobraźni, ponieważ zdolności telepatyczne wyobraźni bezustannie przechwytują fale i wibracje każdego rodzaju. Tak zwane natychmiastowe decyzje lub przeczucia, które popychają ludzi do formowania opinii czy decydowania na temat dalszych działań w sposób nierozsądny czy niepasujący do logiki sytuacji, są zazwyczaj wynikiem zabłąkanych fal myślowych, które zarejestrowały się w wyobraźni.

Niedawno wynaleziony aparat radiowy4 pozwolił nam zrozumieć, że elementy eteru są tak czułe i żywe, że wszelkie rodzaje fal dźwiękowych stale pływają tam i z powrotem z prędkością błyskawicy. Trzeba jedynie zrozumieć nowoczesny sprzęt radiowy, aby pojąć również zasadę telepatii. Zasada ta została tak dobrze ugruntowana przy pomocy badań psychologicznych, że mamy mnóstwo dowodów świadczących o tym, iż dwa umysły, które są odpowiednio dostrojone i zharmonizowane ze sobą, mogą wysyłać i odbierać myśli na dużych odległościach bez pomocy jakichkolwiek aparatów mechanicznych. Rzadko zdarza się, aby dwa umysły były tak dobrze dostrojone, że udałoby się w ten sposób zarejestrować nieprzerwany łańcuch myśli, ale istnieją wystarczające dowody potwierdzające fakt, że przechwytywano części zorganizowanych myśli.

Ażebyście mogli zrozumieć, jak ciasno splecionych ze sobą jest tych piętnaście czynników, na których opiera się niniejszy kurs, rozważcie na przykład, co dzieje się, kiedy sprzedawca, któremu brakuje wiary w siebie i w swoje towary, wchodzi, by spotkać się z ewentualnym klientem. Obojętne, czy klient jest tego świadom czy nie, jego wyobraźnia natychmiast „wyczuwa” brak przekonania w umyśle sprzedawcy. Wysiłki sprzedawcy są torpedowane przez jego własne myśli. To wyjaśni, z innego punktu widzenia, dlaczego wiara w siebie jest jednym z najważniejszych czynników składających się na wielką walkę o sukces.

Zasada telepatii i prawo przyciągania, dzięki któremu podobieństwa się przyciągają, wyjaśniają wiele porażek. Jeśli umysł ma tendencję do przyciągania z eteru takich wibracji myślowych, które harmonizują z dominującymi myślami danego umysłu, łatwo można zrozumieć, dlaczego umysł negatywny, rozpamiętujący niepowodzenia i nieposiadający ożywczej siły, jaką daje wiara w siebie, nie przyciąga umysłu pozytywnego, w którym dominują myśli o sukcesie.

Być może te wyjaśnienia są nieco abstrakcyjne dla czytelnika, który nie zajmował się szczególnie procesami funkcjonowania umysłu, ale konieczne wydaje się włączenie ich do tej części jako środka pozwalającego czytelnikowi zrozumieć i wykorzystać praktycznie przedmiot niniejszej lekcji. Zbyt często wyobraźnia jest uważana zaledwie jako coś nieokreślonego, niedającego się wyśledzić ani opisać; jako coś, co nie służy niczemu innemu jak tylko tworzeniu fikcji. To powszechne lekceważenie potęgi wyobraźni wywołało konieczność zamieszczenia w niniejszym kursie tych mniej lub bardziej abstrakcyjnych odniesień do jednego z najważniejszych tematów. Zagadnienie wyobraźni jest nie tylko ważnym czynnikiem tego kursu; jest też jednym z najbardziej interesujących tematów, co zauważycie, kiedy zaczniecie dostrzegać, jak wpływa on na wszystko, co robicie w celu osiągnięcia waszego określonego celu głównego.

Zobaczycie, jak ważny jest temat wyobraźni, kiedy zastanowicie się nad tym, że jest to jedyna rzecz na świecie, nad którą posiadacie władzę absolutną. Inni mogą pozbawić was dóbr materialnych albo oszukać na tysiące sposobów, ale żaden człowiek nie może pozbawić was kontroli czy władzy nad wyobraźnią. Ludzie mogą potraktować was niesprawiedliwie, bo często tak robią; mogą pozbawić was wolności, ale nie mogą odebrać wam przywileju używania wyobraźni wedle własnego życzenia.

Jak skorzystać z wiedzy zawartej w pełnej wersji ebooka?

Przeczytałeś fragment kolejnych Praw Sukcesu spisanych prawie 100 lat temu przez Napoleona Hilla. Być może znasz już pierwsze części tego dzieła. Nie masz dosyć? Chcesz dowiedzieć się więcej? Chcesz poznać formułę osiągania sukcesu i zastosować ją w praktyce, aby przekonać się, jakie przyniesie Ci korzyści finansowe i duchowe? Nie będę Cię dłużej zatrzymywać. Sięgnij po pełną wersję V i VI tomu „Praw sukcesu”.

http://prawa-sukcesu-tom5-6.zlotemysli.pl/Czy kiedykolwiek wpadło ci do głowy, aby samemu stworzyć szansę dla siebie?” — Napoleon Hill

* Z wyrazami szacunku od Cadillac Motor Car Company.

1 James Abbott McNeill Whistler (1834–1903) — amerykański malarz i grafik (przyp. tłum.).

2 Robert Fulton (1765–1815) — amerykański inżynier i wynalazca. Rozwinął i udoskonalił pierwszy statek parowy opłacalny na skalę komercyjną (przyp. tłum.).

3 Mowa o I wojnie światowej (przyp. tłum.).

4 Radio — wynalezione w 1895 roku przez włoskiego konstruktora, Guglielmo Marconiego (przyp. red.).