Prawa sukcesu. Tom III i Tom IV
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:

Prawa sukcesu” t. III i IV

Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj


Darmowa publikacja dostarczona przez

darmoweebooki24.pl

Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.

© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Obmiński
rok 2009

Data: 10.12.2009


Tytuł: Prawa sukcesu. T. III i IV – fragment utworu

Autor: Napoleon Hill


Projekt okładki: Marzena Osuchowicz

Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna

Tłumaczenie: Małgorzata Zaleska


Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 5

44-100 Gliwice

WWW: www. ZloteMysli.pl

EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl


Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

All rights reserved.

Spis treści

Tom trzeci: Pewność siebie

Pewność siebie 11

Sześć podstawowych lęków ludzkości 14

Dziedziczenie fizyczne i społeczne 16

Lęk przed biedą 23

Lęk przed starością 26

Lęk przed krytyką 28

Lęk przed utratą miłości ukochanej osoby 33

Lęk przed chorobą 35

Lęk przed śmiercią 37

Formuła pewności siebie 73

Potęga przyzwyczajenia 77

Rozgoryczenie 103

Tom czwarty: Nawyk oszczędzania

Nawyk oszczędzania 119

Mury ograniczeń wybudowane przyzwyczajeniem 122

Niewola długów 129

Jak ujarzmić lęk przed biedą 137

Ile powinno się oszczędzać? 153

Zarobiłem milion dolarów, ale nie mam ani centa” 167

Sposobności, jakie nadarzają się tym, którzy mają zaoszczędzone pieniądze 198FORMUŁA PEWNOŚCI SIEBIE

Pierwsze: Wiem, że mam zdolność osiągnięcia mojego określonego celu, dlatego żądam od siebie wytrwałych, agresywnych i nieustannych działań w kierunku osiągnięcia go.

Drugie: Mam świadomość, iż myśli dominujące w moim umyśle w końcu kiedyś przełożą się na zewnętrzne działania cielesne i stopniowo przekształcą się w fizyczną rzeczywistość. Dlatego skoncentruję mój Umysł codziennie przez trzydzieści minut na zadaniu rozmyślania o osobie, jaką zamierzam się stać; kreując w umyśle obraz tej osoby, a następnie przekształcając ten obraz w rzeczywistość poprzez praktyczne działania.

Trzecie: Wiem, że poprzez zasadę Autosugestii każde pragnienie, które uporczywie trzymam w umyśle, zechce w końcu wyrazić się na zewnątrz jakimiś praktycznymi środkami, dlatego poświęcę dziesięć minut dziennie na mobilizowanie siebie samego do rozwijania czynników wymienionych w Szesnastu Częściach tego Kursu o Prawach Sukcesu.

Czwarte: Czysto i jasno rozrysowałem i zapisałem opis mojego określonego celu w życiu na najbliższe pięć lat. Ustaliłem cenę za moje usługi na każdy rok z tych pięciu; cenę, którą zamierzam zarobić i otrzymać, poprzez ścisłe wdrażanie zasady wydajnej, zadowalającej pracy, którą będę wykonywał z wyprzedzeniem.

Piąte: Zdaję sobie w pełni sprawę z tego, że żadne bogactwo ani pozycja nie mogą wytrwać długo, jeśli nie są zbudowane na prawdzie i sprawiedliwości, dlatego nie będę się angażował w żadne transakcje, które nie przynoszą korzyści wszystkim, których dotyczą. Odniosę sukces, przyciągając do siebie siły, których życzę sobie użyć, oraz współpracę innych ludzi. Skłonię innych, aby mi służyli, ponieważ najpierw ja będę służył im. Wyeliminuję nienawiść, zazdrość, zawiść, samolubność i cynizm, pielęgnując miłość do całej ludzkości, ponieważ wiem, iż nastawienie negatywne ku innym nigdy nie przyniesie mi sukcesu. Spowoduję, że inni uwierzą we mnie, ponieważ ja uwierzę w nich i w siebie samego. Podpiszę się imieniem i nazwiskiem pod tą formułą, zapamiętam ją i będę powtarzał na głos raz dziennie z pełną wiarą, że stopniowo wpłynie na całe moje życie, tak że stanę się odnoszącym sukcesy i szczęśliwym pracownikiem na moim wybranym polu działalności.

Podpisano

Zanim podpiszesz się swoim nazwiskiem pod tą formułą, upewnij się, iż na pewno zamierzasz wypełnić zawarte w niej instrukcje. U podłoża tej formuły leży prawo, którego żaden człowiek nie potrafi wytłumaczyć. Psycholodzy nazywają to prawo Autosugestią i tak to zostawiają. Ale ty powinieneś pamiętać jeden punkt, co do którego nie ma wątpliwości. Ten jeden punkt to fakt, że to prawo rzeczywiście działa!

Kolejną sprawą, o której należy pamiętać, jest to, że tak jak prąd elektryczny obraca koła przemysłu i służy ludzkości na milion innych sposobów, ale przy nieodpowiednim zastosowaniu potrafi również odebrać życie; podobnie zasada Autosugestii poprowadzi cię w górę po zboczu spokoju i dostatku albo w dół doliną nędzy i rozpaczy, zależnie od tego, jaki z niej zrobisz użytek. Jeśli napełnisz umysł wątpliwościami i brakiem wiary w swoje zdolności osiągania celu, wtedy zasada Autosugestii weźmie to uczucie niedowierzania i zagnieździ je w twojej podświadomości jako twoją myśl dominującą i powoli, ale skutecznie wciągnie cię w wir porażki. Jeśli zaś napełnisz umysł promienną Pewnością Siebie, zasada Autosugestii weźmie to uczucie i zagnieździ je jako twoją myśl dominującą, co pomoże ci pokonać przeszkody leżące na twojej drodze, dopóki nie osiągniesz szczytu góry zwanej sukcesem.

POTĘGA PRZYZWYCZAJENIA

Doświadczywszy osobiście wszystkich trudności, które stoją na drodze tych, którym brakuje zrozumienia tej wielkiej zasady Autosugestii, aby mogli zrobić z niej praktyczny użytek, pozwolę sobie zabrać was w krótką podróż do zasady przyzwyczajenia, z pomocą której będziecie mogli łatwo zastosować zasadę Autosugestii w każdą stronę i w każdym dosłownie celu.

Przyzwyczajenie wyrasta z otoczenia: z wykonywania tych samych rzeczy czy myślenia o tych samych sprawach, czy powtarzania tych samych słów jeszcze i jeszcze raz. Przyzwyczajenie można porównać do rowka na płycie gramofonowej, a umysł ludzki można porównać do igły, która w tym rowku się porusza. Kiedy jakiś nawyk jest dobrze uformowany poprzez powtarzanie myśli czy działań, umysł ma tendencję przywiązywania się do niego i postępowania według tego nawyku, dokładnie tak jak igła gramofonu posuwa się w woskowych żłobieniach płyty.

Nawyk tworzy się przez wielokrotne kierowanie jednego lub kilku z naszych pięciu zmysłów: wzroku, słuchu, powonienia, smaku i czucia w danym kierunku. Właśnie poprzez tę zasadę powtarzania wytwarza się szkodliwy nawyk narkomanii. Przez tę samą zasadę także pragnienie picia do upadłego przechodzi w zgubny nawyk.

Kiedy jakiś nawyk mocno się ustabilizuje, automatycznie zacznie kontrolować i kierować czynnościami naszego ciała. (Przyzwyczajenie jest drugą naturą.) Można w tym znaleźć myśl, którą da się przekształcić w potężny czynnik wspomagający rozwój Pewności Siebie. Oto ta myśl: Dobrowolnie albo siłą, jeśli trzeba, kieruj swoje wysiłki i myśli wzdłuż wybranej linii, aż uformujesz nawyk, który zawładnie tobą i dobrowolnie będzie nadal kierował twoje wysiłki wzdłuż tej samej linii.

Celem wypisania i powtarzania formuły Pewności Siebie jest wytworzenie nawyku stawiania wiary w siebie na dominującym miejscu w twoim umyśle, dopóki poprzez zasadę przyzwyczajenia ta myśl nie wtopi się całkowicie w twoją podświadomość.

Nauczyłeś się pisać, ponieważ mięśnie twojego ramienia i dłoni powtarzały te same ruchy, kopiując pewne kształty znane jako litery, aż wreszcie wytworzyłeś w sobie nawyk kopiowania tych kształtów. Teraz piszesz szybko i z łatwością, nie rysując powoli każdej literki. Pisanie weszło ci w nawyk, stało się twoim przyzwyczajeniem.

Zasada przyzwyczajenia uchwyci zdolności twojego umysłu całkiem tak samo jak wpłynie na mięśnie twojego ciała, co łatwo możesz sprawdzić, ucząc się i stosując lekcję o Pewności Siebie. Każde stwierdzenie, które będziesz sobie powtarzać, każde pragnienie, które zasiejesz głęboko w umyśle, stale je powtarzając, kiedyś w końcu zapragnie wyjść na powierzchnię poprzez zewnętrzne, fizyczne wysiłki twojego ciała. Zasada przyzwyczajenia jest fundamentem, na którym opiera się ta część o Pewności Siebie, a jeśli zrozumiesz i będziesz postępować według zawartych w niej wskazówek, mając doświadczenia z pierwszej ręki, wkrótce dowiesz się o prawie nawyku więcej, niż można by cię nauczyć tysiącem takich lekcji jak ta.

Masz tylko niewielkie pojęcie o możliwościach, jakie tkwią uśpione w tobie, czekając aż jakaś pobudzająca wizja natchnie cię i podniesie. A nigdy nie będziesz miał lepszego pojęcia o tych możliwościach, jak wtedy, gdy zbudujesz sobie dostatecznie mocną Pewność Siebie, aby wyniosła cię ona ponad pospolite wpływy twojego obecnego otoczenia.

Jak skorzystać z wiedzy zawartej w pełnej wersji ebooka?

Przeczytałeś fragment kolejnych Praw Sukcesu spisanych prawie 100 lat temu przez Napoleona Hilla. Być może znasz już pierwsze dwa tomy tego dzieła. Nie masz dosyć? Chcesz dowiedzieć się więcej? Chcesz poznać formułę osiągania sukcesu i zastosować ją w praktyce, aby przekonać się, jakie przyniesie Ci korzyści finansowe i duchowe? Nie będę Cię dłużej zatrzymywać. Sięgnij po pełną wersję III i IV tomu „Praw sukcesu”.

http://prawa-sukcesu-tom3-4.zlotemysli.pl/Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna.”
— Napoleon Hill