Abolicja podatkowa. Krok po krokuNiniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:

"Abolicja podatkowa, czyli nie oddawaj swoich pieniędzy"
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji,
kliknij tutajDarmowa publikacja dostarczona przez


darmoweebooki24.plNiniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.


© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl

Data: 8.12.2008Tytuł: Abolicja podatkowa, czyli nie oddawaj swoich pieniędzy – fragment utworu

Autor: Andrzej Pęczak


Projekt okładki: Marzena Osuchowicz

Korekta: Wacław Kozłowski

Skład: Anna Grabka


Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 5

44-100 Gliwice

WWW: www. ZloteMysli.pl

EMAIL: kontakt@zlotemysli.plWszelkie prawa zastrzeżone.

All rights reserved.


Spis treści

I. Wstęp 5

II. Definicja i cel ustawy 7

III. Abolicja w kilku krokach 9

 1. Czy mogę skorzystać z abolicji podatkowej? 9

 2. Kiedy nie mogę skorzystać z abolicji? 10

 3. Jakich dochodów nie obejmuje abolicja? 11

 4. O co mogę się ubiegać? 11

 5. Kto może złożyć wniosek? 12

 6. Kiedy nie musisz korzystać z abolicji? 13

IV. „Papierkowa” robota krok po kroku 20

 1. Wniosek i oświadczenie 20

 2. Roczne zeznanie podatkowe 21

 3. Ważne terminy 23

 4. Decyzja urzędu 25

 5. Podsumowanie 29

V. Zwolnienie od odpowiedzialności karno-skarbowej 33

VI. Abolicja w kolejnych latach 35

VII. Ustalenie podatku od dochodów w 10 krokach 36

Krok 1. Ustal miejsce zamieszkania 36

Krok 2. Dowiedz się, czy jest podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania 38

Krok 3. Sprawdź, jaką metodę przewiduje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania 39

Krok 4. Oblicz wysokość przychodów zagranicznych 40

Krok 5. Odejmij od przychodów diety 40

Krok 6. Przelicz przychody i zapłacony za granicą podatek na złotówki 43

Krok 7. Odejmij koszty uzyskania przychodów 44

Krok 8. Zastosuj odpowiednią metodę unikania podwójnego opodatkowania 46

Krok 9. Wypełnij odpowiedni formularz zeznania rocznego 52

Krok 10. Dołącz wymagane załączniki 52

 VIII. Pułapki, na które musisz uważać, by nie stracić 53

A. Podatek od odsetek bankowych zgromadzonych na zagranicznych kontach 53

B. Instytucja czynnego żalu 57

C. Rozliczenie małżonków... po rozwodzie 61

IX. NIP. Abolicja wraz z wnioskiem o nadanie NIP 63

X. Wypełnianie wniosku i oświadczenia – krok po kroku od A do G 64

XI. O TYM TRZEBA KONIECZNIE PAMIĘTAĆ! 69

XII. SŁOWNIK POJĘĆ 71

XIII. TABLICE 88

XIV. Dodatki 90

 1. Skala podatkowa 90

 2. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych 91

 3. Pełny tekst ustawy abolicyjnej 93

 4. Inne przepisy, formularze dostępne on-line 103

 5. Informator dla podatników ministerstwa Finansów 105

 6. Infolinia 105

7. Inne polecane strony www 106

Konsultacje:

radca prawny Agnieszka Piwek z Kancelarii Radcy Prawnego w Łodzi

Jacek Pęczak, Biuro Konsultingowe FINAL w Turku

Anna Stasiak, Audyt i doradztwo księgowo-podatkowe, Łódź

I. Wstęp

Drogi Czytelniku!

Książka, którą oddaję w Twoje ręce powstała z myślą o tym, by ułatwić Tobie skorzystanie z możliwości, jaką daje ustawa abolicyjna, czyli uzyskać zwrot zapłaconego podatku, zwolnienie z obowiązku zapłacenia zaległego podatku lub płacenia takiego podatku w przyszłości.

Przeznaczona jest nie tylko dla osób, które wróciły już do Polski, ale także dla tych, które planują powrót w najbliższych pięciu latach.

Poradnik ma na celu pomóc przejść przez procedurę składania wniosku, pokazać krok po kroku, jak prawidłowo wyliczyć podatek i wypełnić roczne zeznania podatkowe. Dodatkowo powiem, jak uniknąć kłopotów, które mogłyby wynikać z niezrozumienia lub nieznajomości wszystkich aspektów związanych z podjęciem decyzji o rozliczeniu zaległych zobowiązań podatkowych w zgodzie z ustawą oraz uniknąć pułapek, które mogą wiele kosztować.

Zanim jednak podejmiesz decyzję o skorzystaniu z zapisów Ustawy powinieneś przyjrzeć się jej bliżej i odpowiedzieć sobie na wiele istotnych pytań.

To, co wyróżnia tę publikację to, czytelny układ treści, rozbudowany słownik pojęć, których znaczenie powinieneś znać, by zrozumieć podstawowe zagadnienia związane z płaceniem podatków czy rozdział dotyczący pułapek i błędów, na które musisz uważać by nie stracić.

Lecz to jeszcze nie wszystko…

Jeżeli nie czujesz się na siłach, by samodzielnie wypełnić wniosek czy zeznania podatkowe napisz na adres doradca@abolicja.info.pl
W odpowiedzi prześlę kontakt do osoby u której uzyskasz profesjonalną pomoc
. Będziesz mógł także wziąć udział w szkoleniu lub kursie połączonym z możliwością uzyskania odpowiedzi na indywidualne pytania.

Wszystkim zapominalskim proponuję możliwość skorzystania z usługi regularnego informowania o zbliżającej się dacie złożenia deklaracji podatkowej.

Dostaniesz także dodatkowy BONUS w postaci dostępu do specjalnej wersji biuletynu i bloga, w której znajdziesz aktualności dotyczące tematu abolicji.

Dziękuję za zakup i życzę wiele zadowolenia z decyzji o powrocie do Polski!

II. Definicja i cel ustawy

Jak podają słowniki języka polskiego:

Abolicja to odstąpienie od ścigania czynu karalnego”

Polska Wikipedia definiuje abolicję tak:

«jednorazowe uchylenie karalności dokonanego czynu zabronionego poprzez wydanie aktu prawnego zakazującego wszczęcia postępowania karnego w przedmiocie tego czynu lub nakazującego jego umorzenie»

W przypadku abolicji podatkowej mówi się, że jest to darowanie podatnikom zatajonych należności podatkowych, w zamian za przyzna-nie się i dokonanie wpłaty części ujawnionych oszustw podatkowych”. Jest to akt prawny o charakterze ogólnym, adresowany do nieokreślo-nego kręgu osób.

W tym przypadku jest to umorzenie zaległości podatkowej w wysokości stanowiącej różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zez-nania a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za ten rok przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją

W Ustawie o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie chodzi tylko o darowanie podatnikom zapłaty zaległego podatku lecz przede wszystkim zrównanie obciążenia podatkowego osób pracujących poza granicami Polski, poprzez zlikwidowanie niekorzystnych (z punktu widzenia polskich podatników) skutków umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które przed laty Polska zawarła z niektórymi krajami. Dotychczasowe przepisy prowadziły do różnego traktowania na gruncie polskiego prawa podatkowego osób fizycznych, będących polskimi rezydentami, wykonujących tożsamą działalność za granicą.

Naruszało to także art. 32 Konstytucji RP - zasadę równości wobec prawa.

Celem ustawy o abolicji była zmiana tej sytuacji zaś istotą abolicji podatkowej było stworzenie rozwiązania polegającego na usunięciu różnic w zakresie traktowania polskich rezydentów uzyskujących dochody z określonych źródeł przychodów położonych poza Polską. Dotyczy to zarówno przeszłości (umorzenie i zwrot), jak i przyszłości (ulga w PIT).

Osoby, których interesuje idea i historia powstania pomysłu darowania podatnikom zatajonych należności podatkowych, zapraszam na stronę wikipedii - http://pl.wikipedia.org/wiki/Abolicja_podatkowa lub do innych źródeł opisujących ten temat.

III. Abolicja w kilku krokach

Od dnia 6 sierpnia 2008 r. obowiązuje ustawa o szczególnych roz-wiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której celem jest zmniejszenie obciążeń podatkowych osób powracających do kraju

(Dz. U. z 2008 r. Nr 143 poz. 894).

Zanim podejmiesz decyzję o złożeniu wniosku do właściwego urzędu skarbowego proszę, odpowiedz sobie na postawione poniżej pytania. Pomoże to uniknąć kłopotów, które mogłyby wynikać z niezrozumienia lub nieznajomości wszystkich aspektów związanych z podjęciem decyzji o rozliczeniu zaległych zobowiązań podatkowych w zgodzie z ustawą.

 1. Czy mogę skorzystać z abolicji podatkowej?

Ustawa abolicyjna w art. 1 mówi, że ustawę stosuje się do podatnika (osoby fizycznej), który przynajmniej w jednym roku podatkowym, w okresie od 2002 roku do 2007 roku, podlegał obowiązkowi podatko-wemu określonemu w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym i uzyskiwał w danym roku przychody z pracy, do których miał zastoso-wanie art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z abolicji podatkowej mogą skorzystać osoby, które:

1) przynajmniej w jednym roku podatkowym, w okresie od 2002 roku do 2007 roku, podlegały nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu

2) uzyskiwały w podanych latach przychody z pracy w krajach, z którymi Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (patrz TABLICA 1), do których zastosowanie miała metoda proporcjonal-nego odliczenia, ale także tych z którymi nie podpisano takiej umowy jeśli kraj ten nie znajduje się na liście tzw. rajów podatkowych (patrz: TABLICA 2)

3) były polskimi rezydentami podatkowymi.

Ten ostatni punkt jest szczególnie ważny, gdy od tego, czy byłeś/byłaś polskim rezydentem podatkowym zależy konieczność złożenia wniosku
o abolicję lub brak potrzeby korzystania z zapisów ustawy.

 2. Kiedy nie mogę skorzystać z abolicji?

Art. 1 ust. 2 ustawy abolicyjnej wyklucza możliwość zastosowania regulacji zawartych w ustawie w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych w krajach i terytoriach wymienionych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.25a ust.6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.).

Dotyczy krajów, które stosują nieuczciwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe (patrz: TABLICA 2).

 3. Jakich dochodów nie obejmuje abolicja?

Abolicja nie ma zastosowania do zagranicznych rent czy emerytur, dochodów z kapitałów pieniężnych (np. odsetek na zagranicznych kontach bankowych), dochodów z tyt. najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze.

 4. O co mogę się ubiegać?

W zależności od tego, czy podatnik rozliczył się w polskim urzędzie skarbowym, czy nie dopełnił tego obowiązku, czy ujawnił całe dochody, czy tylko ich część, ustawa za lata 2002-2007 przewiduje trzy rozwiązania:

1. Uzyskać umorzenie zaległości podatkowej.

2. Uzyskać zwrot części podatku

3. Uzyskać umorzenie zaległości podatkowej i zwrot podatku1. Jeżeli podatnik nie rozliczył się z dochodów z pracy za granicą
w polskim urzędzie skarbowym może uzyskać umorzenie zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za dany rok podatkowy.

Wysokość umorzenia stanowi różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wyso-kość zobowiązania podatkowego, a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do uzyskanych za granicą przychodów z pracy metody wyłączenia z progresją.

2. Jeśli podatnik rozliczył się z dochodów z pracy za granicą w polskim urzędzie skarbowym i odprowadził podatek może uzyskać zwrot części podatku stanowiący różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowią-zania podatkowego, a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za dany rok podatkowy przy zastosowaniu do uzyskanych za granicą przy-chodów z pracy metody wyłączenia z progresją.

3. Jeśli podatnik rozliczył się tylko z części dochodów z pracy za granicą w polskim urzędzie skarbowym lub rozliczył całość tych dochodów, ale odprowadził tylko część podatku może uzyskać umorzenie zaległości podatkowej i zwrot podatku.

Łączna kwota umorzonej zaległości podatkowej i zwrotu podatku nie może przekroczyć kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem należ-nym wynikającym z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, a kwotą odpowiadającą podat-kowi obliczonemu za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do uzyska-nych za granicą przychodów z pracy metody wyłączenia z progresją.

Kliknij po więcejPYTANIA

Czy w Polsce obowiązuje wzór certyfikatu rezydencji podatkowej?

Polskie przepisy podatkowe nie określają szczególnej formy wyda-nia certyfikatu rezydencji dla potwierdzenia przebywania przez podatników w innej rezydencji podatkowej niż terytorium RP.

Z treści takiego certyfikatu musi jednak jednoznacznie wynikać miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika oraz musi być ozna-czona władza podatkowa, przez którą certyfikat został wydany. Dokument ten powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Większość państw wprowadziło jednak wzory certyfikatów. W Pols-ce przykładowo obowiązuje wzór wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie wzorów zaś-wiadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatko-wych wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. nr 72, poz. 482)

Pod adresem
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20070720482
znajduje się wzór zaświadczenia.


Jeżeli zapłaciłem podatek od dochodów zagranicznych uzyskanych w 2001 r. i latach poprzednich, czy mogę uzyskać jego zwrot?

Nie.


Jeżeli nie zapłaciłem podatku od dochodów zagranicznych uzyskanych w 2001 r. i latach poprzednich, czy muszę to zrobić teraz?

Nie. Osoby, które nie zapłaciły podatku z uzyskanych dochodów sprzed 2002 r. są zwolnione z podatku z powodu przedawnienia obowiązku jego zapłaty.

Proszę jednak pamiętać, że organy podatkowe mogą żądać udowodnienia źródła pochodzenia środków finansowych i wydat-ków, które nie znajdują pokrycia w dochodach wykazanych w składa-nych deklaracjach podatkowych.

Czy będę mógł skorzystać z abolicji podatkowej, jeżeli od 2006 r. przeniosłem swoją rezydencję do Wielkiej Brytanii (złożyłem druk NIP-3)? Czy jeżeli przeniosę ją z powrotem do Polski do końca 2007 r. będę uprawniony do skorzystania z regulacji ustawy abolicyjnej?

Nie będzie takiej potrzeby, gdyż w 2006 r. nie miał Pan miejsca zamieszkania w Polsce, więc nie podlega Pan za ten rok obowią-zkowi podatkowemu.

Od 2007 r. obowiązuje umowa z Wielką Brytanią o unikaniu pod-wójnego opodatkowania przewidująca metodę wyłączenia z prog-resją, tak więc dochody uzyskane za granicą w 2007 r. nie są już objęte abolicją.


W marcu 2005 r. wyjechałem do Anglii. W grudniu 2005 r. wróciłem do Polski, aby się ożenić, po czym po dwóch tygodniach wyjechałem już razem z żoną ponownie do Anglii, gdzie pozostajemy do tej pory. Nie mamy sprecyzowanych planów, co do powrotu. Czy możemy korzystać
z abolicji? Jeśli tak to, za jaki okres?

Z abolicji mogą skorzystać podatnicy, którzy przynajmniej w jednym roku w latach 2002 – 2007 podlegali w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i osiągali w tym czasie dochody za granicą. Do końca 2005 r. osoby które miały „centrum interesów życiowych” w Polsce nawet jeśli przejściowo przebywały za granicą podlegały temu obowiązkowi.

Dopiero od 2006 r. przeniósł Pan swoje centrum interesów życio-wych, którym była nowa rodzina do Anglii. W takiej sytuacji może Pan skorzystać z abolicji za 2005 r.

W 2006 r. natomiast nie miał Pan już miejsca zamieszkania w Pol-sce, więc nie podlega Pan za ten rok obowiązkowi podatkowemu.

Od 2007 r. obowiązuje umowa z Wielką Brytanią o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidująca metodę wyłączenia z progresją, tak więc dochody z 2007 r. nie są już objęte abolicją.


W 2005 r. wyjechałem do Anglii. W 2006 r. uzyskałem rozwód, mam z tego związku trójkę dzieci. W tym samym roku uzyskałem także status rezydenta podatkowego w Wielkiej Brytanii.. W Anglii poznałem obecną żonę, którą poślubiłem w sierpniu 2008 r. W Anglii w 2006 i 2007 r. urodzi-ło się nam dwoje dzieci. W Polsce posiadałem meldunek i konta bankowe. W lipcu 2008 r. postanowiliśmy wrócić do Polski. Czy abolicja nas dotyczy?

O tym, czy za 2005 rok podatnik będzie mógł skorzystać z abolicji podatkowej przesądzi treść umowy o unikaniu podwójnego opodat-kowania – gdzie w świetle jej postanowień podatnik miał stałe miejsce zamieszkania ewentualnie centrum interesów życiowych.

W roku 2006 i 2007 ze względu na fakt posiadania rezydencji po-datkowej i w oparciu o postanowienia umowy o unikaniu podwój-nego opodatkowania, wskazać należy, że podatnik nie miał obowiąz-ku rozliczenia się z polskim fiskusem. Za rok 2008 obowiązywać będzie ulga podatkowa wprowadzona w ustawie o PIT. Fakt posiada-nia meldunku i konta bankowego w Polsce w przypadku osiągania dochodów wyłącznie za granicą nie ma znaczenia.

Należy pamiętać, że zasada ogólna jest taka, by w sytuacjach spornych złożyć wniosek o abolicję podatkową lub kierować się umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. Cennych wskazówek udzielą w tym przypadku także doradcy podatkowi lub prawnicy.

Wyjechałem z żoną do USA w styczniu 2002 r., likwidując całkowicie swój majątek w Polsce. W latach 2002 – 2006 przebywaliśmy wyłącznie w USA. Zgodnie z uzyskanymi opiniami prawnymi oraz certyfikatami rezydencji podatkowej byliśmy wówczas rezydentami USA. W Polsce pozostały meldunek (przemeldowanie do rodziców) oraz konto bankowe obsługujące kontynuowane fundusze emerytalne założone w 1999 r. w trzecim filarze ubezpieczeń społecznych. W styczniu 2007 r. postano-wiliśmy jednak wrócić do Polski. Czy abolicja nas dotyczy?

Dochody z pracy w Stanach Zjednoczonych są opodatkowane z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia (poza docho-dami marynarzy, które podlegają zwolnieniu podatkowemu). Moim zdaniem małżonkowie nie mieli w Polsce nieograniczonego obo-wiązku podatkowego w latach 2002 – 2007, dlatego nie mogą ani nie powinni korzystać z ustawy abolicyjnej.

Ich dochody z pracy w Stanach Zjednoczonych nie powinny podle-gać opodatkowaniu w Polsce.


Uzyskałem dochód w 2008 roku z pracy za granicą. Czy mogę skorzystać z abolicji?

Jeżeli uzyskujesz w tym roku dochody z pracy za granicą to nie możesz skorzystać z abolicji, a tylko z nowej ulgi podatkowej. Wyjdzie w sumie na to samo, bowiem będzie można odliczyć sobie od podatku kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczo-nym zgodnie z niekorzystną metodą proporcjonalnego odliczenia, a podatkiem obliczonym metodą wyłączenia z progresją (czyli me-todą korzystną).

Ulga ta została wprowadzona do ustawy o PIT i ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących nie-które przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894.)


Czy posiadanie paszportu innego kraju lub certyfikatu rezydencji podatkowej powoduje automatycznie zmianę rezydencji?

Niestety nie. Jeżeli centrum życiowe znajduje się w Polsce, choć jesteśmy obywatelem także innego kraju organy podatkowe mogą interpretować fakty na rzecz fiskusa.

Tak samo może być w przypadku osoby posiadającej certyfikat rezydencji podatkowej. Zdarzają się przypadki podwójnej rezy-dencji. W takiej sytuacji rozstrzyga treść umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.Kliknij po więcej

IV. „Papierkowa” robota krok po kroku

 1. Wniosek i oświadczenie

Chcąc skorzystać z abolicji podatnik musi złożyć w swoim urzędzie skarbowym „wniosek o umorzenie zaległości podatkowej oraz zwrot podatku dochodowego” – formularz PIT-AZ za każdy rok podatkowy, którego dotyczyć ma abolicja!

Do wniosku trzeba dołączyć formularz AZ-O, czyli „oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodu z pracy oraz zapłatę podatku za granicą”.

Formularze do wypełnienia możesz pobrać ze strony Ministerstwa Finansów:

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=151&id=27734WAŻNE!

Jeżeli podatnik uzyskiwał przychody z pracy w więcej niż dwóch krajach (w danym roku podatkowym) musi złożyć kolejny wniosek.Jak skorzystać z wiedzy zawartej w pełnej wersji ebooka?

Więcej praktycznych porad dotyczących prawidłowego rozliczenia swoich dochodów uzyskanych za granicą – znajdziesz w pełnej wersji tej publikacji. Kliknij:

http://abolicja-podatkowa.zlotemysli.pl/

Wszystko, co trzeba wiedzieć, by krok po kroku prawidłowo rozliczyć swoje dochody uzyskane za granicą!